Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Radyoloji

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Radyoloji

Radyoloji

Aktıp Radyoloji Hizmetleri

Radyoloji

Radyoloji, hastalıkları teşhis etmek için vücudun içi yapı görüntülerinin yorumlandığı tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Hastalığın tanı ve tedavisi amacıyla radyasyon, yüksek frekanslı ses dalgaları veya çok güçlü manyetik alanlar kullanılarak vücudun iç yapısına ait görüntüler elde edilmektedir.

Hastalıkların tanısının doğru şekilde konularak başarılı bir tedavi süreci yürütülmesinde radyolojik tetkikler anahtar rol oynamaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte tüm vücut sistemleri farklı görüntüleme tetkikleri ile incelenebilmekte ve hassas değerlendirmeler sayesinde hastalıklarla mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Radyoloji Bölümümüzde Yapılan Tetkikler:

 

• Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

• Mamografi

• Bilgisayarlı Tomografi (BT)

• Direk Radyografik İncelemeler (RÖNTGEN)

 

Radyoloji departmanı, hasta ve doktorların tanı ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek teknik donanıma ve tecrübeli doktor kadrosuna sahiptir. Personel işlemler sırasında hastaların rahat etmesini sağlama konusunda maksimum özeni göstermektedir.

 

Radyologlar genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi gibi işlemleri yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

 

Tüm radyografik incelemeler dijital ortamlarda görüntülenmekte ve saklanmaktadır.

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

 

Departman yüksek teknoloji ürünü görüntüleme cihazları ile hastaların tüm MR görüntüleme ihtiyaçlarına cevap vermekte olup 1 adet kapalı 1.5 Tesla MR cihazı bulunmaktadır. En son donanım ve yazılımlara sahip Siemens 1.5 Tesla tüm vücut görüntüleme sistemi alınmış olup günümüzde ticari olarak satışa sunulan en hızlı MR cihazlarındandır. Bu cihazla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan görüntüler oluşturulabilmektedir. Yeni cihazla en son görüntüleme protokolleri kolayca uygulanabilmektedir.

 

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebra vb.), abdomen incelemeleri,  kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP) vb. yapılabilmektedir.

 

Departmanında her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru ve anestezi teknikerlerimizin gözetiminde yapılabilmektedir.

 

Mamografi

 

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoperatif meme işaretlemesi ve konsültasyonları içermektedir

 

Mamografi 40 yaş üstü kadın hastalarımıza çekilmesi uygun olup tekrar çekilmesi için doktor istemi haricinde çekilen tarihin üstünden en az 1 yıl 1 buçuk yıl geçmesi gerekmektedir.

 

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mamografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren departmanır.

 

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Görüntüleme Nedir?

 

AKTIP Hastanesi Radyoloji Departmanında 64 dedektörlü  teknolojiye sahip  Siemens BT cihazı bulunmakta olup beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin taraması yapılabilmektedir.

 

Bilgisayarlı tomografi; x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bu yöntemle klasik röntgenogramlardaki üst üste düşme (superpozisyon) ortadan kaldırılmıştır. Görüntüleri röntgenden çok daha ayrıntılıdır.

 

BT, x-ışınının bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinin ürünüdür. Bir BT kesiti oluşturabilmek için, kesit düzlemindeki her noktanın x-ışınını zayıflatma değerini bilmek gerekir. Bu değerler, kesit düzleminin çepeçevre her yönünden x-ışını geçirilerek yapılan çok sayıdaki ölçümün güçlü bilgisayarlarla işlenmesi ile bulunur. Bulunan bu sayısal değerler, karşılığı olan gri tonlarla boyanarak kesit görüntüleri elde edilir. BT görüntüleri röntgenden daha ayrıntılıdır.

 

Bunun iki temel nedeni vardır:

 

Vücudun ince bir diliminin görüntülenmesi: Röntgende x-ışının geçtiği boyuttaki yapılar üst üste düşer. Bu nedenle, aralarındaki yoğunluk farkı belirgin olmayan yapıların seçilmesi zorlaşır. Bu durum ince bir vücut dilimini görüntüleyen BT’de ortadan kaldırılmıştır.

 

BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmaktadır.

 

Bilgisayarlı Tomografinin En Sık Kullandığı Alanlar Nerelerdir?

 

BT; göğüs ve karın organları tetkikinde en iyi yöntemlerden biridir. Akciğer, paranazal sinüsler, karaciğer ve pankreas hastalıklarının da aralarında bulunduğu pek çok hastalığın tanısında tercih edilen yöntemdir. BT, kemik görüntülemede de sıklıkla kullanılan bir tanı yöntemidir. El, ayak, omuz ve diğer iskelet sistemi yapıları ile omurga kemik patolojileri tanısında da kullanılmaktadır.

 

Travma geçiren olgularda hızlı tarama yapabilmesi ve detaylı görüntüler sağlanabilmesi özelliklerinden yararlanarak beyin, karaciğer, dalak, böbrekler ile diğer iç organ yaralanmaları teşhisinde BT kullanılmaktadır.

 

Ayrıca inme, kangren ya da böbrek yetmezliği sonuçlarına yol açabilecek damar patolojileri tanısında da kullanılan yöntemlerdendir.

 

BT incelemesi değerlendirilen bölgeye göre kontrast madde verilmeden veya kontrast madde verilerek yapılabilir. Kontrast madde, incelemenin özelliğine göre damardan, ağızdan verilebilir. Daha sonrasında istenilen bölge tomografi cihazında taranır.

 

Kontrast madde damardan verilecek ise enjeksiyon mekanik bir enjektör aracılığı ile işlem sırasında yapılır. İşlem sırasında tomografi odasında hasta yalnız kalır, ancak herhangi bir şikayeti olduğu takdirde hastanın sesi çekim odasından kolaylıkla duyulabilmektedir ve hasta çekim sırasında çekimin izlenmektedir.

 

BT’de Kontrast Madde Kullanılması;

Kontrast madde; tomografi incelemelerinde de sıklıkla kullanılan, damarların x-ışını altında görüntülenmesini sağlayan çoğunlukla damar yolu ile verilen ilaçtır. Ayrıca organların beslenmesini, normal doku ile hastalıklı dokunun (tümör, kitle, enfarkt vb.) ayrımında kullanılmaktadır.

 

Kontrast madde, incelenecek bölgeye ve yapılacak değerlendirmeye göre damardan (intravenöz) veya ağızdan (oral) ilaç verilebilir. Bu yöntemlerden ikisi birlikte de uygulanabildiği gibi bazı hastalara kontrast madde hiç verilmeyebilir.

 

Damardan kontrast madde verilmesi öncesi hasta kontrast madde alerji riskinin saptanması amacıyla bilgilendirilir.

 

Kontrast maddenin damar yolu ile verilmesi esnasında geçici sıcaklık hissi (ateş basması), ağızda metalik bir tat ya da idrar kaçırıyormuş hissi oluşabilmektedir. Tüm bunlar saniyeler içerisinde geçer. Kontrast madde sonrasında hastalarımıza bol bol su içmesi konusunda bilgi verilir.

 

Direk Radyografik İncelemeler (RÖNTGEN)

 

Tıpta kullanılan en önemli tanı yöntemlerindendir biri olan röntgen, dokularda gözle görülmeyen sorunların teşhisi için kullanılır. Dokulardan geçerek dokunun sertliğine ya da yumuşaklığına göre bazı gölgeler oluşur. Bundan faydalanılarak gözle görülmeyen dokuların durumunu göstererek teşhis konmasını sağlar.  Çekilen film sırasında çıkan siyah beyaz gölgeler bu işi iyi bilen doktorlar tarafından okuması yapılarak hastalığın teşhisi yapılır.

 

PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi)

 

PACS sistemi, Memorial Sağlık Grubu Hastaneleri’nin radyoloji bölümlerinde elde edilen tüm görüntüleri arşivleyecek şekilde düzenlenmiştir. PACS sayesinde hastanelerimiz filmsiz hastane özelliği taşımaktadır. Elde edilen görüntülere intranet ortamında hastanelerimizin tüm birimlerince ulaşabilmektedir.