Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Karabük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Karabük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Karabük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Karabük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşı hizmetleri, bebeklerin anne rahmindeki hayatından itibaren takip edilmeye başlanan (intrauterin) geniş çaplı sürecin her safhasını kapsar. Doğumun ardından mental-motor gelişimin izlenmesi; aşı-beslenme-koruyucu hekimlik programları da bu birimin hizmet skalası içinde kendine yer edinir. ‘Pediatri’ olarak da bilinen bu bölümde ayrıca çocuk acil servis birimleri hizmet verir. Sosyal Pediatri, Gelişimsel Pediatri, Genel Pediatri gibi pek çok yan dala ayrılan bu branş, nefrolojiden hematolojiye, onkolojiden yenidoğan yoğun bakımına kadar pek çok hizmet kategorisini barındırır. çocukların doğumdan adolesan dönemine kadar olan süreçteki sağlık sorunlarıyla ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Pediatri olarak da bilinen bu alan, çocukların büyüme, gelişme, beslenme, bağışıklık sistemi ve genel sağlık durumlarıyla ilgilenir. Pediatri uzmanları, çocukluk döneminin özelliklerini ve çocuklara özgü sağlık sorunlarını iyi bir şekilde anlayarak teşhis ve tedavi süreçlerini yönetirler. Karabük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Karabük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

pediatrik sağlık hizmetleri, çocukların doğum öncesi dönemden ergenlik dönemine kadar olan süreci kapsar. Bu dönemde çocuklar hızla büyür, gelişir ve birçok farklı sağlık ihtiyaçları olabilir. Pediatri uzmanları, çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumak ve geliştirmek için çalışırlar.
Aktıp Hastanesi, uzman kadrosuyla çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Burada görev yapan pediatri uzmanları, çocukların sağlıklı büyümelerini destekler, rutin sağlık kontrolleri yapar, çocukluk çağı hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirirler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nedir? Pediatri Nedir?

Bebek, çocuk ve adolasan (ergen) hastalıklarıyla ilgilenen tıp dalına pediatri adı verilir. Yenidoğan döneminden başlayarak ergenliğe kadar uzanan süreç içindeki bütün bireylere yönelik teşhis, tedavi ve takip işlemleri bu bölümde multidisipliner olarak gerçekleştirilir.
Diğer taraftan bu branşta bebek bakım hemşireliği, pediatri hemşireliği hizmetleri de bulunur. Pediatri dünyasındaki en yeni gelişmeleri takip ederek hizmetlerine yansıtan hastanemiz alanında söz sahibidir.

Temel bir sınıflandırma yapılması gerekirse çocuk sağlığı ve hastalıkları kategorileri ise şöyle tasnif edilebilir:

1. Genel Pediatri:

Bu alan; 0- 18 yaş aralığındaki bireylerin hastalıklarına tanı koymak, gelişimini takip etmek ve sağlık problemlerini çözüme kavuşturmaktan sorumludur.

2. Gelişimsel Pediatri: 

Yine 0-18 yaş arasını kapsayan bu birim, çocukların akranlarına göre büyüme ve gelişme hızının anormal oluşu gibi durumlarla ilgilenir. Boy kısalığı, aşırı zayıflık ve benzeri problemler buna örnektir.

3. Sosyal Pediatri:

Yenidoğanların ve 18 yaşına kadar tüm bireylerin sağlıklı yaşam yolculuğunu destekleme amacıyla faaliyet gösteren sosyal pediatri, geliştirici ve koruyucu nitelikte bir alandır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üniteleri Nelerdir?

Pek çok yan daldan oluşan bu bölümdeki bazı tanı ve tedavi üniteleri şunlardır:

1. Çocuk Endokrinolojisi: Hormonlarla ilgili rahatsızlıkların ve büyüme bozukluklarının tanı-tedavi-takip işlemlerini yapan bölümdür.
2. Çocuk Kardiyolojisi: Doğumsal kalp hastalıklarının anne karnında tespiti bu bölümde gerçekleştirilir. Kalp kateterizasyonu, tilt-table testi, event Recorder gibi çeşitli tetkiklerin uygulandığı bu birimde tüm kalp rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgilenilir.
3. Çocuk Nörolojisi: Muhtelif beyin-sinir sistemi rahatsızlıkları bu birim tarafından incelenir. Havale, öğrenme güçlüğü, multipl konjenital anomaliler, kas ve sinir hastalıkları, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, epilepsi (sara), gelişim geriliği, davranış bozukluğu, zekâ geriliği (mental retardasyon) bunlara örnektir.
4. Çocuk Hematolojisi: Kemik iliği ve kan hastalıklarıyla ilgilenir.
5. Çocuk Nefrolojisi: Ürener sistem ve böbrek hastalıklarına bakar.
6. Çocuk Gastroenteroloji: Pankreas, yemek borusu, karaciğer, bağırsaklar, safra kesesi ve mide ile ilgili hastalıkları kapsar.
7. Çocuk Romatolojisi: Bu bilim dalı ise 0-18 yaş grubunun romatizmal hastalıklarını konu alır.
8. Çocuk Onkolojisi: Çocuk kanserleri alanında teşhis ve tedavi yapar.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Nelere Bakar?

0-18 yaş grubunda yer alan tüm bireylerin tetkik, tanı, tedavi ve takipleri bu birimin çalışma alanlarını meydana getirir. Söz konusu bölümün ilgilendiği ve çocuklara özgü durumlardan bazıları şöyle sıralanabilir:
1. Yenidoğan
2. Rutin bebek kontrolleri
3. Cocukluk Romatizmasi
4. Konjetinal yani doğumsal kalp rahatsızlıkları
5. Erken ergenlik…

Aktıp Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü, bu alanın tecrübeli uzmanlardan meydana gelir. İleri teknolojiyle donatılmış ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış renkli, konforlu poliklinikleriyle hastanemiz; en değerli varlıklarınıza en iyi hizmeti sunar.
Yenidoğan yoğun bakım ve yataklı servis hususunda da dünya standartlarından hiçbir yönüyle geri kalmayan branşımızın tüm imkânları çocukların sağlığına kavuşması, hayat kalitelerinin yükselmesi ve en güzel çağlarından biri olan çocukluğu ve ergenliği özgürce yaşayabilmeleri için hazırlanmıştır.

Karabük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yayın tarihi: 15.Eylül.2023

"Bu içeriğin geliştirilmesinde Aktıp Hastanesi uzman hekimleri katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz."

Online Randevu Oluştur