Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Kalite Yönetim

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Kalite Yönetim

Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

İletişim ve paylaşıma açık yönetim anlayışla, eğitimli, güleryüzlü personelimizle kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Verimliliğimizi iyleştirerek, sürekli gelişmek ve büyümektir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

·  Hastanemiz Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “mükemmel hizmet sunumunu” gerçekleştirmek amacıyla çalışmak.
· Hasta ve Hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçleri belirlemek, bu süreçlerin performanslarını ölçen iyileştirme faaliyetleri planlamak.
· Kurumumuzdaki Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmesini sağlamak.
· Bu doğrultuda, tüm çalışanların Kalite Yönetimi ve kalite iyileştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlemek
· Çalışanların kalite çalışmalarına katılımını teşvik etmek.
· Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için iş birliği içinde olunan firmalarla iyi ilişkiler kurmak ve performansları sürekli ölçülerek daha hızlı, daha
ekonomik ve daha kaliteli hizmet temin etmek.
· Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmeyi hedeflemek.
· Hastanemiz Kalite Yönetim Sistemi, şartlarına uygun şekilde çalışarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğundadır.

 

KURUMSAL AMACIMIZ

· Hasta güvenliğini sağlamak.
· Çalışan güvenliğini sağlamak.
· Hasta memnuniyetini optimal düzeyde tutmak.
· Çalışan memnuniyetini optimal düzeyde tutmak.
· Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.
· Sosyal sorumluluk projeleri uygulamak.


KURUMSAL HEDEFLERİMİZ

· Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
· Hastanemizde çalışan güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
· Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi.
· Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi ve giderilmesi.
· Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırması.
· Hastanemizin, toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemesi.


KALİTE YÖNETİM BİRİMLERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ

· Kurumumuzun misyonu, vizyonu ve kalite hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.
· Kalite Yönetim Standartlarının gerçekleşmesi için koordinasyonu sağlar.
· Kalite eğitim hizmetlerini yürütür.
· SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
· Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
· Öz değerlendirmeleri yönetir.
· Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
· Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
· Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, sonuçların değerlendirilmesi, sonuçlara yönelik iyileştirme çalışmaları) yönetir.
· SKS çerçevesinde doküman yönetimini sağlar.
· Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. (Hizmet sunumuna yönelik istatistiksel bilgileri değerlendirir.)
· SKS çerçevesinde belirlenen komiteleri yönetir.
· Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır, takibini yapıp sonuçlandırır.
· Başhekimin kalite ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütür.

 

 

Kalite Birim Sorumluları için Tıklayınız

Kalite Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız

Öz Değerlendirme Planı için Tıklayınız

Hastane Organizasyon Şeması İçin Tıklayınız