Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

En değerli varlıklarınız olan çocuklarınıza anne baba şefkatiyle yaklaşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekimlerimiz; tetkik, tedavi ve sağlık taramaları, çocukluk çağı aşı uygulamaları, beslenme eğitimi ve takibi, büyüme gelişimi takibi ile sağlam çocuk takipleri konusunda genç anne babalara hizmet veriyor.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Hastanemizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde çocuklarınızın sağlığının takibi henüz anne karnındayken başlamaktadır. Hastalıkların tanısı kapsamlı muayenenin yanı sıra görüntüleme teknikleri, laboratuvar testleriyle konulmaktadır.

 

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Riskli gebeliklerin ardından doğan bebeklerin takip ve tedavisine modern tıbbi cihazlarla donatılmış tedavi ünitelerinde devam edilmektedir. Erken doğum ve çoğul gebelik ya da şeker hastası annelerin bebeği, iri bebek, mekonyum aspire edilmiş bebekler gibi daha kapsamlı ilgi gereken durumlarda deneyimli hekim ve hemşirelerimiz büyük bir hassasiyetle takip ve tedavileri gerçekleştirmektedir. Multidisipliner çalışma yöntemini benimseyen hekimlerimiz gerekli durumlarda Pediatrik Kardiyoloji, Yenidoğan Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı gibi ilgili branş hekimleriyle birlikte iş birliği içinde çalışarak tetkik ve tedavinin en kapsamlı şekilde devamını sağlamaktadır.

 

Poliklinik İşlemleri

Yenidoğan Muayenesi
0-18 Yaş Arası Muayene
Sarılık Takibi
Boy Kilo Baş Çevresi Ölçümü
Boy Kilo Baş Çevresi Aylık Olarak Takibi
Rota Aşıları Zamanları ve Uygulanması
Menejit Aşıları Zamanları ve Uygulamaları

 

Üsye: Grip
Rinit: Burun Akıntısı, Nezle
Gastroenterit: İshal
Rota: Zehirli İshal
Anemi: Kansızlık
Sistit: İdrar Yolu Enfeksiyonu
Pnömoni: Zatürre
İkter: Sarılık