Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Plastik, Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

DOKTORLARIMIZ

Surgeon M.D. Ainura SARYBAEVA Plastik, Rekonstriktif ve Estetik Cerrahı
Plastik, Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi

Surgeon M.D. Ainura SARYBAEVA

Online Randevu Oluştur

 

Op. Dr. Ainura SARYBAEVA, Aktıp HastanesPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanıdır.

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Yeri, tarihi • Kırgızistan, 12.05.1983
Medeni Durumu • Evli, 2 çocuk annesi
Yabancı Dil • Kırgızca, Rusça, Türkçe, İngilizce

 


DENEYİMLER

 

2022-Halen • Plastik Cerrah • Aktıp Hastanesi • Bartın
2020-2022 • Plastik Cerrah • Acıbadem Sağlık Grubu • Eskişehir

2020-2022 • Plastik Cerrah • Medical Park Hastaneler Grubu • Trabzon

2019-2020 • Plastik Cerrah • Özel Anadolu Hastanesi • Kastamonu

2016-2018 • Plastik Cerrah • Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi • Bişkek, Kırgızistan

2016-2018 • Plastik Cerrah • Özel Hoppa Hastanesi • Bişkek, Kırgızistan

 


EĞİTİM

 

2008-2015 • Uzmanlık • Gazi Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

2001-2007 • Lisans • Kırgız Devlet Tıp Fakültesi

 


UZMANLIK ALANLARI

 

 

· MİNİMAL İNVAZİV PROSEDÜRLER

 

• Botoks

• Dolgu

• İp ile Kaldırma

• Mezoterapi

• Lazer Tedavisi

 

· ESTETİK AMELİYATLAR

 

• Rinoplasti

• Abdominoplasti

•  iposuction

• Liposuction

• Yüz Germe

• Bleforoplasti

• Mastopeksi

• Vajinoplasti

• Otoplasti

• Dudak Kaldırma

• Bişektomi

• Labioplasti

• Himenoplasti

• Kalça İmplantı

• Büyütme Mamoplastisi

• Redüksiyon Mamoplast

 

 

· KAZA AMELİYATLARI

 

• El Cerrahisi (Tendon, Sinir Yaralanmaları, Ampütasyonlar)

• Maksillofasiyal Cerrahi (Yüz Kemiklerinin Yaralanması)

 

 

· REKONSTRÜKTİF AMELİYATLAR

 

• Travma Sonrası Rekonstrüksiyon, Onkolojik Eksizyonlar

• Diyabetik Ayak Tedavisi

• Açık Akut ve Kronik Yaralar

• Dekübit Ülserlerinin Tedavisi

 

 

· ONKOLOJİK AMELİYATLAR

 

• Derinin Malign Olmayan ve Malign Lezyonları

• Meme Rekonstruksiyonu

 


DERNEK ÜYELİKLERİ

 

2015-Halen • Türk Tabipler Odası

 

 

KONGRELER VE YAYINLAR

 

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1721 Ekim 2009, Adana (Poster:Plastik Cerrahinin Distrofik Epidermolizis Bülloza Hastalığındaki yeri. B.Kaya, A. Sarybaeva, S.Tuncer)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1721 Ekim 2009, Adana (Poster: Spontan Gelişen Keloid. Olgu Sunumu. A.Sarybaeva,B.Kaya,A.Şencan,S.Tuncer)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1721 Ekim 2009, Adana (Sözel Bildiri:Jinokomasti Düzeltilmesinde Vertikolateral Skarlı Küçültme Mamoplasti Tekniğinin Kullanımı. A. Mübin Aral, F. Betül Ak, Hakan Bulam, Ainura Sarybaeva, Osman Latifoğlu)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1519 Eylül 2010, Trabzon, Türkiye (Poster: Sağ El Başparmak Tip Amputasyon Rekonstrüksiyonunda Ayak 1.Parmak Serbest Pulpa-Tırnak Matriks Flebi Kullanımı Tuncer S, Kaya B, Sarybaeva A, Sezgin B, Ayhan S)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 32. Ulusal Kongresi, 1519 Eylül 2010, Trabzon, (Poster: Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osseonekroz Gelişen Trombositopenik Hastada Ankaferd ile İntraoperatif Kanamanın Durdurulması: Olgu Sunumu. A. Mübin Aral, Ayşe Şencan, Hakan Bulam, Ainura Sarybaeva, Selahattin Özmen)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1418 Eylül 2011, İzmir, Türkiye (Sözel Bildiri: Zayıf yapılı hastalarda transvers miyokutanöz grasilis flebi ile meme onarımında doku yeterliliğinin değerlendirilmesi.B.Sezgin, Tuncer S, Guney K, Sarybaeva A, Findikcioglu K, Ayhan S)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1418 Eylül 2011, İzmir, Türkiye (Poster Bildiri: Kranial kemik defektinin eşli ettiği tam kat skalp defektinde Neoderm® kullanımı: Komplike bir Adams-Oliver sendromnda konservatif yaklaşım. SezginB, Sencan A, Ozel B, Barut I, Sibar S, Sarybaeva A, Ozmen S)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, 1418 Eylül 2011, İzmir (Poster:Nadir Bir Parmak Uyuşukluğu Nedeni: Hipotenar Bölgede Venöz Malformasyon. Hakan Bulam, Ainura Sarybaeva, Kırdar Güney, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhan Tuncer)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1418 Eylül 2011, İzmir, Türkiye (Sözel Bildiri: İhmal Edilmiş Olgularda Yanlış İnanç: Bıçak Değince Azar.  A.Sarybaeva, A.Şencan, S.Tatar, S.Özmen)

• ‘’Rinoplastide Ustalaşmak’’ kitap DanielÖzmen.  Giriş ve İndeks Bölümü   Dr. S.Özmen, Dr. A.Sarybaeva, Dr. S.Şibar

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 31 Ekim4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri: Ülkemizde Gerçekleşen Yüz Nakillerinin Medyadaki Yansımaları.  Billur Sezgin, Serhat Şibar, Ainura Sarybaeva, Bora Özel, Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Selahattin Özmen)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, 2831 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye (Sözel Bildiri: Diyabetik Ayak Yaralarında Kısmi Kat Deri Grefti ile Kollajen-Elastin Bazlı Biomatriks Yara Kapama Malzemesinin Birlikte Kullanımı: Olgu Sunumları.  Ainura Sarybaeva, Kırdar Güney, Serhan Tuncer, Kemal Fındıkçıoğlu)

• Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Ankara, Türkiye 2014 (Tez: Çift Çene Ameliyatı Sonrası Frontal Düzlemde Oluşan Değişikliklerin Sefalometrik Analizi. Ainura Sarybaeva, Ayşe Gülşen, Kemal Fındıkçıoğlu)

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2. Rinoplasti Kursu. 2426 Nisan 2009, Ankara, Türkiye

• Estetik Plastik Cerrahi Derneği Kış Toplantısı, 1516 Ocak 2011, İstanbul, Türkiye

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kış Sempozyumu, 1316 Mart 2011, Bursa, Türkiye

• 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 1418 Eylül 2011, İzmir, Türkiye

• GÜDAM. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, 30 Kasım8 Aralık 2011, Ankara, Türkiye

• AOCMF Maxillofacial Surgery Principles Course. 1012 Şubat 2012, İstanbul, Türkiye

• Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: DudakDamak  Yarıkları Onarımı 27 Nisan 2012

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 5. Rinoplasti Kursu.  1012 Mayıs 2012, Ankara, Türkiye

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı, 31 Ekim4 Kasım 2012, Antalya, Türkiye

• Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 14. Temel Mikrocerrahi Kursu 1115 Aralık 2012, İzmir, Türkiye

• Silhoutte Soft Sütür ile Kesisiz Yüz Kaldırma Teknikleri Kursu 2 Mart 2013, Ankara, Türkiye

• Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Üst Ekstremite Yaralanmaları 20 Mart 2013, Ankara Türkiye

• International Forum on Aesthetic Medicine 2529 Ağustos 2013, Isık-Göl, Kırgızistan

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 2831 Ekim 2013, İstanbul, Türkiye

• 7. Plastik Cerrahi Okulu 1219 Nisan 2014, Antalya, Türkiye

• The Aesthetic Meeting 2014 2429 Nisan 2014, San Francisko, ABD

• Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Alt Ekstremite Rekonstrüksyonları 21 Mayıs 2014 Ankara, Türkiye

• European Board of Plastic Rekonstructive and Aesthetic Surgery 10 Ekim 2014, Helsinki, Finlanda

• Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.  Ulusal Kurultayı 29 Ekim1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye

• Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Malign Deri Tümörleri Toplantısı 15 Mart 2015, Ankara, Türkiye

• Ankara Bilimsel Bölge Toplantıları: Üst Ekstremite Replantasyonları 29 Nisan 2015, Ankara, Türkiye

 

 

@aktiphospital
@aktiphaber