Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Ortopedi Neye Bakar?

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Ortopedi Neye Bakar?

Ortopedi Neye Bakar?

Ortopedi neye bakar? Ortopedi bölümü hangi hastalıklara bakar? Ortopedi doktoru neye bakar? Ortopedi, iskelet sistemi hastalıkları ve yaralanmalarıyla ilgilenen tıp dalıdır. İskelet sistemi, kemikler, eklemler, kaslar, bağlar ve diğer bağ dokularını içerir. Ortopedi uzmanları, bu yapılarla ilgili olan hastalıkları tanılar, tedavi eder ve önler.

Özel Aktıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji branşı hekimlerinden Op. Dr. Ömer Tansel ALIŞ ortopedi neye bakar konusu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ortopedi Neye Bakar?

1. Kemik Hastalıkları ve Yaralanmaları: Ortopedi uzmanları, kemik kırıkları, kırık iyileşmesi sorunları, osteoporoz gibi kemik hastalıkları ve travmatik yaralanmalar gibi kemikle ilgili durumlarla ilgilenirler.
2. Eklem Hastalıkları ve Yaralanmaları: Eklemler, vücudun hareketini sağlayan yapılar olduğundan, eklem hastalıkları ve yaralanmaları oldukça yaygındır. Ortopedi uzmanları, eklem ağrıları, kireçlenme, eklem iltihabı, burkulma, çıkık ve eklem yaralanmaları gibi durumları tedavi ederler.
3. Spor Yaralanmaları: Spor yaralanmaları, sporcuların veya aktif bireylerin aktiviteler sırasında oluşan yaralanmaları kapsar. Ortopedi uzmanları, spor yaralanmalarının tedavisi ve önlenmesi konusunda hizmet vermektedirler.
4. Omurga Hastalıkları ve Yaralanmaları: Omurga, vücudun ana destek yapısıdır ve omurga hastalıkları veya yaralanmaları önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ortopedi uzmanları, omurga kırıkları, bel ve boyun fıtıkları, skolyoz gibi durumları tedavi ederler.
5. Ortopedik Cerrahi: Ortopedik cerrahi, kemik ve eklem sorunlarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir. Ortopedi uzmanları, eklem protezleri, kemik kırıkları, eklem bağlarındaki yaralanmalar gibi durumları cerrahi olarak tedavi ederler.
6. Doğumsal Anomaliler: Bazı bebekler doğumda iskelet sistemi anormallikleriyle doğabilirler. Ortopedi uzmanları, doğumsal kalça çıkıkları, klump ayak gibi doğumsal anomalilerin tanı ve tedavisiyle ilgilenirler.
7. Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi: Ortopedi uzmanları, yaralanmaların ve cerrahi müdahalelerin sonrasında rehabilitasyon ve fizik tedavi programları geliştirirler. Bu programlar, hastaların fonksiyonel iyileşmesini ve günlük yaşamlarına dönüşlerini destekler.
8. Ortopedik Onkoloji: Ortopedik onkoloji, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Ortopedi uzmanları, kemik kanseri gibi nadir durumların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır.
Ortopedi, iskelet sistemi sağlığıyla ilgili birçok farklı sorunu ele alır ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için multidisipliner bir yaklaşım benimser.

İlgili içerik: Yürürken Kalça Ağrısı Neden Olur?

Ortopedi Nedir?

Ortopedi, iskelet sistemi üzerindeki hastalıkların ve yaralanmaların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen tıp dalıdır. Ortopedi uzmanları, kemikler, eklemler, kaslar, tendonlar, bağlar ve sinirlerle ilgili rahatsızlıkları inceleyerek tedavi etme konusunda uzmanlaşmıştır. Ortopedi uzmanları genellikle cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle hastaların tedavisini gerçekleştirir. Kırıkların, çıkıkların, bağ yaralanmalarının, spor yaralanmalarının, omurga rahatsızlıklarının, eklem hastalıklarının ve diğer iskelet sistemi sorunlarının tedavisi ortopedi uzmanlarının uzmanlık alanına girmektedir. Ortopedi, sporcuların, yaşlı bireylerin, çocukların ve her yaştan aktif bireyin yaşadığı rahatsızlıkların tedavisiyle ilgilenir. Ortopedi uzmanları, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve günlük aktivitelerini sürdürebilmelerini sağlamak için çeşitli tedavi yöntemleri uygular. Ortopedi uzmanları aynı zamanda protez ve ortez uygulamaları konusunda da uzmanlaşmışlardır. Ortopedi, yaşam boyu süren birçok rahatsızlığın tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle spor yaralanmaları, yaşlılık kaynaklı eklem rahatsızlıkları ve doğuştan gelen iskelet sistemi anomalileri gibi durumlarda ortopedi uzmanları hastaların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir rol oynar.

Ortopedide Kullanılan Tanı Yöntemleri

Ortopedi, kemik ve kas sistemi ile ilgili rahatsızlıkların teşhis ve tedavisini üstlenen tıp dalıdır. Ortopedik hastalıkların doğru teşhisi için çeşitli tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, hastalığın türüne, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Röntgen: Ortopedide en sık kullanılan tanı yöntemlerinden biri röntgen çekimidir. Röntgen, kemiklerin yapısını, kırıkları, çıkıkları ve diğer yapısal bozuklukları görmek için kullanılır. Eklem problemleri de röntgen ile teşhis edilebilir. Röntgen çekimi hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilmesi nedeniyle sıkça tercih edilen bir tanı yöntemidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, vücudun iç  yapısını detaylı bir şekilde görüntülemek için kullanılan bir tanı yöntemidir. Ortopedide özellikle yumuşak dokuların, eklem kapsüllerinin, bağların ve tendonların incelenmesinde tercih edilir. MRG, bilgisayarlı tomografiye göre daha detaylı görüntüler elde etme imkanı sağlar.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT, kesitli görüntüler elde etmek için kullanılan bir tanı yöntemidir. Ortopedide kemik tümörleri, omurga problemleri, kompleks kırıklar ve diğer bazı durumların teşhisinde yardımcı olur. BT sayesinde doktorlar, hastanın durumunu daha detaylı bir şekilde inceleyebilir ve tedavi planını buna göre oluşturabilir.

Ultrasonografi: Ultrasonografi, ortopedide yumuşak dokuların incelenmesinde sıkça kullanılan bir tanı yöntemidir. Eklem içi sıvı birikimi, tendon yaralanmaları ve kas zedelenmeleri gibi durumların teşhisinde yardımcı olur. Ultrasonografi, eklem içi enjeksiyonlar için rehberlik sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Kan Testleri: Ortopedik hastalıkların teşhisinde kan testleri de önemli bir rol oynar. Kan testleri, enfeksiyon belirtileri, inflamasyon düzeyi, kemik metabolizması ve bazı genetik hastalıkların teşhisinde kullanılır. Bu testler, hastanın genel sağlık durumu hakkında da bilgi sağlar ve tedavi planının belirlenmesine yardımcı olur.

Ortopedide kullanılan tanı yöntemleri, hastanın durumuna ve şikayetlerine göre doktorlar tarafından belirlenir. Bu tanı yöntemleri sayesinde hastalıkların doğru teşhisi konulur ve uygun tedavi planı oluşturulur. 

Ortopedide Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Ortopedik tedaviler, genellikle konservatif (cerrahi olmayan) ve cerrahi yöntemler olmak üzere iki ana kategoride incelenir.

1. Konservatif Tedavi Yöntemleri

Konservatif tedavi yöntemleri, cerrahi müdahale gerektirmeyen ve genellikle ağrıyı azaltmaya, fonksiyonu geri kazandırmaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yönelik olan tedavilerdir.

- Fizik Tedavi: Egzersizler, manuel terapi, elektrik stimülasyonu ve diğer fiziksel yöntemlerle kas gücünü artırmaya, esnekliği artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yönelik bir tedavi yöntemidir.

- Medikal Tedavi: Ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, steroid enjeksiyonları ve diğer ilaçlarla ağrıyı azaltmaya, iltihabı kontrol altına almaya ve iyileşmeyi desteklemeye yönelik bir tedavi yöntemidir.

- Ortez ve Protezler: Destekleyici ekipmanlar, özellikle eklem veya omurga problemlerinde kullanılarak fonksiyonu desteklemeye ve ağrıyı azaltmaya yönelik bir tedavi yöntemidir.

2. Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Cerrahi tedavi yöntemleri, genellikle konservatif tedavilere cevap vermeyen veya ciddi hasar gerektiren durumlarda uygulanan tedavilerdir.

- Artroskopik Cerrahi: Eklem içi problemleri teşhis etmek ve tedavi etmek için minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir.

- Diz ve Kalça Protezi: Eklem hasarı nedeniyle yaşam kalitesini düşüren durumlarda kullanılan protez cerrahisi ile eklemi değiştirme işlemidir.

- Omurga Cerrahisi: Omurga problemlerini tedavi etmek için kullanılan çeşitli cerrahi tekniklerdir, bu teknikler omurilik sıkışması, disk herniasyonu ve deformiteleri düzeltmeyi içerebilir.

- Travma Cerrahisi: Kırıklar, çıkıklar ve diğer travmatik yaralanmaların tedavisinde kullanılan cerrahi tekniklerdir.

Ortopedide uygulanan tedavi yöntemleri hastanın durumuna, yaşına, genel sağlık durumuna ve tedaviye cevabına bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, her hasta için uygun olan tedavi yöntemi farklılık gösterebilir.

Ortopedi ve Fizik Tedavi Aynı mı?

Ortopedi ve fizik tedavi, genellikle birbiriyle karıştırılan ancak farklı uzmanlık alanlarına sahip olan tıbbi disiplinlerdir. Her ikisi de hastaların sağlık problemlerini çözmeye odaklanmış olsalar da, farklı yaklaşımlar ve tedavi yöntemleri ile bu hedefe ulaşırlar. 
Ortopedi; kemikler, eklemler, kaslar, bağlar ve sinirlerle ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Ortopedistler, kırıklar, çıkıklar, dejeneratif eklem hastalıkları, omurga problemleri gibi konularda uzmanlaşmışlardır. Bu uzmanlar, cerrahi müdahaleler yaparak hastaların kemik ve eklem problemlerini tedavi ederler. Bunun yanı sıra, spor yaralanmaları, doğuştan gelen deformiteler ve diğer kas iskelet sistemi sorunları da ortopedistlerin ilgi alanına girer. Fizik tedavi ise, hastaların hareket yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir rehabilitasyon sürecidir. Fizik tedavi uzmanları, hastaların fonksiyonel kapasitelerini arttırmak, ağrılarını azaltmak ve günlük yaşamlarında bağımsızlıklarını sürdürebilmelerini sağlamak için çeşitli egzersizler, manuel terapi ve diğer non-invaziv tedavi yöntemleri uygularlar. Bu disiplin aynı zamanda spor yaralanmaları, felç sonrası rehabilitasyon, ameliyat sonrası bakım gibi alanlarda da etkili bir şekilde kullanılır. Ortopedi ve fizik tedavi arasındaki farklardan biri, ortopedinin genellikle cerrahi müdahalelere odaklanmasıdır. Ortopedistler, kırık veya dejeneratif eklem hastalıkları gibi durumlarda cerrahi operasyonlar gerçekleştirerek hastaların problemlerini çözmeye çalışırlar. Fizik tedavi ise, cerrahi olmayan yöntemlerle hastaların iyileşme sürecine destek olmayı hedefler. Ancak bu farklılıkların yanı sıra, ortopedi ve fizik tedavi disiplinleri birbirini tamamlayan önemli unsurlardır. Örneğin, bir hastanın ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinde ortopedist ve fizik terapist birlikte çalışarak hastanın sağlığına kavuşmasını sağlayabilirler. Benzer şekilde, bir spor yaralanması durumunda öncelikle ortopedistin cerrahi müdahalesi gerekebilirken, sonrasında fizik tedavi uzmanının devreye girmesi gerekebilir.

Ortopedi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ortopedi Doktoru Neyle İlgilenir? Ortopedi doktorları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının teşhisini, tedavisini ve rehabilitasyonunu yaparlar. Bu, kemikler, eklem, kaslar, bağlar ve tendonları içerir.

Ortopedi mi, Fizik Tedavi mi? Rahatsızlığın türüne ve derecesine bağlı olarak, bazı durumlarda hem ortopedi hem de fizik tedavi gerekebilir. Ortopedi ameliyatları sonrası fizik tedavi, hastanın iyileşme sürecini hızlandırabilir ve güçlendirici egzersizlerle destekleyebilir.

Ortopedi Doktoru Kan Tahlili İster mi? Ortopedi doktorları genellikle hastalığın teşhisi ve tedavisinde görüntüleme yöntemlerine ağırlık verirken, bazı durumlarda kan tahlilleri de istenebilir. Bu, hastalığın seyrini ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için gerekebilir.

Pediatrik Ortopedi Nedir? Pediatrik ortopedi, çocukların eklem, kas ve kemiklerindeki hastalıkları ve yaralanmaları tedavi eden bir tıp dalıdır. Bu uzmanlık alanı, bebeklerden gençlere kadar olan yaş aralığında hizmet verir ve çocukların büyüme ve gelişme sürecindeki özel ihtiyaçlarını ele alır.

Ortopedi Ameliyatları Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir? Ortopedi ameliyatları sonrası, doktorun önerdiği rehabilitasyon programına uyulmalı, yasaklanan hareketlerden kaçınılmalı ve beslenmeye özen gösterilmelidir. Ameliyat bölgesindeki yara bakımına dikkat edilmeli ve doktora bildirilmeyen herhangi bir komplikasyon hemen rapor edilmelidir.

Kırık ve Çatlaklar İçin Hangi Bölüme Gidilir? Kırık ve çatlaklar ortopedi bölümünde tedavi edilir. Bu bölüm, kemiklerdeki yaralanmaların teşhisini, tedavisini ve iyileşme sürecini yönetir.

Çapraz Bağ Yırtılması Nasıl Tedavi Edilir? Çapraz bağ yırtılmasının tedavisi, yırtığın derecesine ve hastanın yaşam tarzına bağlı olarak değişir. Hafif vakalarda istirahat, buz uygulaması ve fizik tedavi etkili olabilirken, ciddi vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.

 Kalça Protezi Hangi Durumlarda Kullanılır? Kalça protezi  kalça eklemi hasarı veya aşınması nedeniyle yaşanan ağrı ve hareket kısıtlılığı durumlarında kullanılır. Osteoartrit gibi kalça eklemi hastalıkları veya kalça kırıkları protez ameliyatı için bir endikasyon olabilir.
 
Menisküs Yırtıklarının Sebepleri Nelerdir? Menisküs yırtıkları;  ani dönme hareketleri, diz çökmek, ağır kaldırmak gibi travmatik etkenlerin yanı sıra yaşlılık, dejeneratif değişiklikler ve spor aktiviteleri sırasında yaşanan zorlamalar nedeniyle oluşabilir.

El ve Ayak Cerrahisi Ayrı Bölümler midir? Evet, el cerrahisi ayrı bir yan dal uzmanlığı olarak kabul edilir ve mikrocerrahi de dahil olmak üzere çeşitli el ve bilek problemlerinin tedavisine odaklanır.

Yayın tarihi: 24.Mayıs.2024

"Bu içeriğin geliştirilmesinde Aktıp Hastanesi uzman hekimleri katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz."

Online Randevu Oluştur