Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Uzmanlık Alanlarımız

•  Beyin Tümörleri  (İntrakranial Tümör)
•  Beyin Kanamaları  (İntrakranial Hemoraji)
•  Omurga Cerrahisi (Spinal Cerrahi)
         - Mikro Cerrahi ile Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi) Ameliyatları
         - Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi)
         - Boyun Fıtığı
         - Bel Kayması (Lomber Listezis)
         - Bel Ağrısı ve Radyofrekans Tedavisi
         - Omuriilik Tümörlerii (Spinal Tümörler)
•  Sinir Sıkışması (Karpal ve Kubital Tünel)
•  Lumber ve Diğer Intervertebral Disk Bozuklukları: Bel Fıtığı, Bel Ağrısı, Bacağa Vuran Ağrı Uyuşma
•  Servikal Disk Bozuklukları: Boyun Fıtığı Kola Vuran Ağrı Acıma Uyuşma
•  Karpal Tünel: Elde Zayıflık Bir Şeyleri Kavramada Zorluk Elde Karıncalanma Hissi
•  Lomber Vertebra Kırığı: Bel Kırığı
•  Epilepsi: Çığlık Atma Kol Bacakta Kasılma Bilinç Kaybı
•  Baş Dönmesi
•  Baş Ağrısı
•  Beyin Malign Neoplazmı: Beyin Tümörü
•  Mononöropati: Ellerde Ayaklarda Uyuşma Yanma Acıma İğne Batması
•  Subdural Hemoraji: Beyin Kanaması
•  Ensturuman/Platin Takılması, Platin Çıkartılması

 

Poliklinik İşlemlerimiz

•  Ameliyat Sonrası Dikiş Alımı Pansuman


Ameliyatlarımız

• Bel Fıtıgı Ameliyatı
• Boyun Fıtıgı Ameliyatı
• Rft (Radyofrekans)
• Karpal Tunel Ameliyatı
• Beyın Tumoru Ameliyatı
• Platin Çıkarılması Takılması Ameliyatı