Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

AKTIPDER

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

AKTIPDER

AKTIPDER

Aktıp Teknoloji ve Sosyal Bilimler Derneği | AKTIPDER

 

DERNEK SOSYAL MEDYA BAĞLANTILARI

 

facebook.com/aktipder

instagram.com/aktipder

youtube.com/@aktipder

 

 

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI

 

Dernek, bilişim, iletişim, elektrik, elektronik, çevre, malzeme, görsel, işitsel, endüstriyel, askerî, eğitim, gıda, genetik, sağlık, güvenlik, havacılık, otonom araç/sürüş, uzay, akıllı şehir, robotik, yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış/sanal gerçeklik vb. teknolojiler ve her türlü mühendislik alanları ile ilgili araştırma, geliştirme, düzenleme ve faaliyetlerin, toplumsal katkı sağlayacak biçimde ve insan faktörünü merkeze alarak, dünya standartlarında gerçekleşmesini, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, aynı amacı taşıyan derneklere maddi yardımda bulunmak ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

 

Teknoloji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirip daha iyiye ulaşmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek veya düzenlettirmek, düzenlenecek etkinlik ve organizasyonlara  katılmak,

 

Teknoloji ile ilgili kişisel ve mesleki  eğitimler düzenlemek, dernek takipçilerimizin istifadesine sunmak, Bu kapsamda Teknoloji sektörü ile ilgili yerli veya yabancı yarışma, ödül ve organizasyonlar düzenlemek veya düzenlettirmek, düzenlenen organizasyonlara  katılım sağlamak,

 

Teknoloji alanında eğitim alan öğrencilere proje desteği, staj yeri bulma ve istihdama katılmalarında yardımcı olmak,  Üniversite mezunu gençlerimize, ihtiyaç halinde kariyer planlamasına yönelik mentorluk yapmak

 

İnsan kaynaklarını duygusal zeka ile öğrenmeyi öğreten, şahsiyet eğitimi (kişisel gelişim) kursları açmak, seminer, konferans ve paneller düzenlemek ve bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, eğitim kurumları açarak milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirebilmek ve bunların gelişme süreçlerini yönetmek ve mesleklerinde yükselmelerini, işe yerleşmeleri için istihdam bürosu açmak ve de işletmek

 

Geleneksel aile kurumumuzun korunabilmesi için aile içi iletişimin güçlendirilmesi,

 

Toplumun ruhsal ve fiziksel sağlığının korunmasını ve sürdürebilirliğini sağlayacak farkındalık oluşturmak. İnsan hakları, bilincinin öne çıkması ve tabana yayılması için saha çalışmaları düzenlemek ve sportif çalışmalar yapmak, spor kulübü kurmak ve yönetmek, turnuvalar, örgütlü organizasyonlar düzenlemek.

 

Temiz ve de düzenli bir çevrenin oluşmasına ve korunmasına katkı sağlamak, amacıyla sahipsiz hayvanların korunması, barınması ve de beslenmelerine destek vermek. Sıfır atık politikaları doğrultusunda, geri dönüşüm sağlamak

 

Amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayın, sosyal medyayı kullanmak, portal kurmak, sivil toplum kuruluşlarıyla platformlar oluşturmak ve yönetmek Avrupa Birliği projeleri yapmak veya ortak projelerde katılımcı olmak.

 

Amacımızın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 

Dernek gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından yardım kabul etmek, derneklere maddî yardımda bulunmak

 

Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

 

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ve işletmek.

 

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, spor, gezi vb. erkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

 

Amacımızın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

 

Amacımızın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak ve işletmek.

 

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak proje ve organizasyonel çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

 

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 

Dernek üyelerinin sağlıklı gıdalar, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle ulaşmalarını sağlamak ve bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

 

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

 

Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

 

Web sitesi kurmak ve yönetmek, internet ortamında sanal mağaza faaliyetleri veya aracılık hizmetleri sunmak. Dijital yayıncılık ve kültürel faaliyetlerinde bulunmak sosyal medya hesapları kurmak ve yönetmek, e-ticaret yapmak, örgütlü organizasyonlar düzenlemek.

 

Anket, araştırma ve istatistik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla tescil ettirmek.

 

Şartlı ve şartsız vasiyet kabul etmek.

 

Borç alıp borç vermek, kredi işlemleri gerçekleştirmek fon oluşturmak ve yönetmek.

 

Tarihi ve turistik tesisler ile ibadethane vb. yapılar yaptırmak, yapılmış olanları korumak, restore etmek ve yardımcı olmak.