Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Hasta Hakları Günü | 26 Ekim

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Hasta Hakları Günü | 26 Ekim

Hasta Hakları Günü | 26 Ekim

"Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında iletişimin güçlendirilmesi için hasta haklarının ve sorumluluklarının farkındayız."

Hasta Hakları Günü Nedir?

Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.

Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta hakları ile alakalı uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli mevzuatlar bulunmaktadır. Ülkemizde 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

 

Hasta Hakları Nelerdir?

1. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
2. Bilgi Edinme ve Bilgilendirilmiş Onay Hakkı
3. Haberleşme Hakkı
4. Personeli ve/veya Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
5. Tıbbi Özen Gösterilmesi
6. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı
7. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
8. Konsültasyon Hakkı
9. Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı
10. Güvenliğin Sağlanması Hakkı
11. Refakatçi Bulundurma Hakkı
12. Hastanede Yattığı Sürece Özel Eşyalarını Yanında Bulundurma Hakkı
13. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
14. Müracaat ve Şikâyet Hakkı
15. İkinci Görüş İsteme Hakkı

 

“Hasta odaklı hizmet anlayışımız ile hastalarımızın haklarını ve sağlığını önemsiyoruz.”

Günün önemi doğrultusunda kurumumuz Hasta Hakları birimi tarafından hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına, "hasta hakları ve sorumlulukları" ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak hasta hak ve sorumlulukları broşürlerimiz dağıtılmaktadır.

Aktıp Hastanesi olarak, hasta ve hasta yakınları hasta hakları konusunda hastanemize ulaştıklarında, kendilerine hızlıca dönüş yaparak bilgilendirmek birincil görevlerimizdendir.

 

26 Ekim 2023

26 Ekim 2023 Hasta Hakları Günü Kutlandı

“Hastalarımızın sağlığı kadar hakları da bizim için önemli.”

 

 

Aktıp Hastaneleri’nde “26 Ekim Hasta Hakları Günü” dolayısıyla, Hasta Hakları Birimi, hasta hakları ve sorumlulukları ile hekim hakları konusunda hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme standı açılarak hasta hakları bilgilendirme standında Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtılarak, hasta ve hasta yakınlarına Hakları Birimi tarafından hasta ve hasta yakınlarına Hasta Hakları Yönetmeliğinde yer alan;  Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı, Hasta Haklarının Korunması, Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası, Tıbbi Araştırmalar, Diğer Haklar, Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları ile Son Hükümler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.  

Hasta ve hasta yakınlarına, bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla; Hasta Hakları Birimi ile hasta hakları ve sorumluluklarını bilip bilmedikleri soruldu. Ayrıca tedavi görmekte olan bazı hastalara, Hasta Hakları Birimi personellerince ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

 

26 Ekim 2022

26 Ekim 2022 Hasta Hakları Günü Kutlandı

26 Ekim Hasta Hakları Günü'ne dikkat çekmek amacı ile hastanemizde açılan stand ile hasta ve yakınlarına konu ile ilgili broşür dağıtılarak Hasta Hakları Birimi tarafından bilgilendirme yapıldı. Hasta Hakları Günü kutlu olsun. ✨️

Hasta Hakları Günü etkinlik videomuz için tıklayınız.

444 0 384 | aktip.com.tr