Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

DOKTORLARIMIZ

Specialist M.D. Gülden SARISAKAL Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Specialist M.D. Gülden SARISAKAL

Online Randevu Oluştur

 

Uzm. Dr. Gülden SARISAKAL, AKTIP Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıdır.

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri, tarihi • Bartın, 27.06.1981

Medeni Durumu • Bekar,  1 çocuk annesi

Yabancı Dil • İngilizce

 

DENEYİMLER

2022-Halen • Uzman Doktor • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Aktıp Hastanesi

2021-2022 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği • Bartın Devlet Hastanesi

2019-2021 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği • Çaycuma Devlet Hastanesi

2010-2012 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Özel Aktıp Tıp Merkezi

2008-2010 • TSM Başkanı • Bartın, Merkez

                      Göğüs Hastalıkları Acil Servisi • Bartın, Merkez

                      Aile Hekimi • Bartın, Abdipaşa ASM

2006-2008 • Sağlık Grup Başkanlığı • Iğdır, Karakoyunlu

 

EĞİTİM

2013-2019 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Düzce Üniversitesi

1999-2005 • Lisans • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

UZMANLIK ALANLARI

 

•    Yenidoğan canlandırması

•    Yenidoğan yoğun bakım takip ve tedavisi

•    Yenidoğan rutin takipleri

•    Emzirme ve anne sütü danışmanlığı

•    Uyku danışmanlığı

•    Beslenme danışmanlığı

•    Malnutrisyon

•    Obezite

•    Sağlam çocuk takibi

•    Yatan hasta takibi ve tedavisi

•    Kritik hasta yönetimi

•    Çocuk acil uygulamaları

•    Özel aşı uygulamaları

•    Astım ve çocuk alerji hastalıkları

•    Büyüme ve gelişme takibi

•    Boy kısalığına yaklaşım

•    Adolesan sağlığı

•    Fitoterapi- aromaterapi

 

 

DERNEK ÜYELİKLERİ

 

Türk Pediatri Derneği

Türk Tabipler Odası

 

KURS VE SERTİFİKALAR

• ‘Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası ‘23-25 Aralık 2019

• ‘Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR) Uygulayıcı Eğitimi Kursu’ Sertifikası, Gelişimsel Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Derneği, 29 Nisan 2017

• ‘Yenidoğan Kursu ‘Sertifikası, 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, 2-4 Aralık 2016

• ‘Yenidoğanda Temel Mekanik Ventilasyon Kursu’ Sertifikası, 61. Milli Pediatri Kongresi, 15 Kasım 2017

• ‘Pediatrik Acil ve Yoğun Bakım Kursu’ Sertifikası, 54. Türk Pediatri Kongresi 6-9 Mayıs 2018

• 2021 Sağlık Bakanlığı ‘Emzirme Danışmanlığı Uygulayıcı Programı ‘Sertifikası

• T.C. Sağlık Bakanlığı ‘Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Eğitim’ Sertifikası, 15.10.2021

• ‘Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Uygulanan İnvaziv Girişimler’ Eğitim Programı Sertifikası – İstinye Üniversitesi- Liv Hospital, 10 Şubat 2021

• ‘Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Sempozyumu ‘Sertifikası - Çocuk Acil Ve Yoğun Bakım Derneği, 27 Şubat 2021

• ‘Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Çevrimiçi Seminerleri’ Sertifikası-Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği, 30 Nisan- 1 Mayıs 2021

• Türk Pediatri Kurumu 4. Genç Pediatristler Pediatri Okulu Katılım Sertifikası, 29-30 Nisan 2017 Riva, İstanbul

• ‘Çocuklarda Beslenme İle İlişkili Hastalıklar Sempozyumu’ Sertifikası-İstinye Üniversitesi- Liv Hospital, 19 Aralık 2020 ‘Türk Pediatri Kurumu Güncelleme Toplantısı’ Sertifikası - Türk Pediatri Kurumu, 25-29 Ekim 2020

• ‘Her Yönüyle Covid-19 ve Çocuk Sempozyumu’ Sertifikası- İstanbul Tıp Fakültesi, 2021

• ‘44. Pediatri Günleri‘Sertifikası - İstanbul Üniversitesi, 17-20 Nisan 2022

• ‘1. Mustela Dermopediatri Zirvesi ‘Sertifikası, 30 Mayıs 2021

• KAHEV Akademi Aromaterapi Eğitimi Sertifikası, 16 Ekim- 13 Kasım 2020

• T.C. Sağlık Bakanlığı ‘Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası’ 14-20 Ağustos 2008

• T.C. Sağlık Bakanlığı ‘İleri Yaşam Desteği Eğitim Sertifikası’ , 13-14 Kasım 2008

• T.C. Sağlık Bakanlığı ‘SÜDGE’ Uygulayıcı Sertifikası, 2008 Ankara 

• T.C. Bartın Valiliği Abdipaşa 54 Nolu Aile Hekimliği Ulusal Neonatal Tarama Programı Teşekkür Belgesi

• T.C. Iğdır İli Karakoyunlu Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanı Olarak Takdirname Belgesi

• T.C. Sağlık Bakanlığı ‘Üreme Sağlığı Eğitimi’, 2007 Iğdır

 

KONGRELER

• 29.Ulusal Neonataloji Kongresi, UNEKO 29, 6-10 Ekim 2021

• 6. Çocuk Dostları Kongresi 8-10 Mart 2018    

• 54. Türk Pediatri Kongresi 6-9 Mayıs 2018 

• 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 15-19 Kasım 2017

• Türk Pediatri Kurumu 4. Genç Pediatristler Pediatri Okulu, 29-30 Nisan 2017

• 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu 2-4 Aralık 2016 

• Aile Hekimleri Kongresi, 2008 Çeşme, İzmir, Aile Hekimleri Dernekleri federasyonu

 

 

TEZ

Epilepsili Çocuk Olgularda Anti-Epileptik İlaç Düzeyinin Kemik Metabolizması Üzerindeki Yan Etkilerinin İncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kenan Kocabay, 2019

 

YAYINLAR

1. 2020. Engin MMN., Ak G., Kılıçaslan Ö., Spontaneous pneumothorax in a newborn case report: original image, treatment process and follow-up, Case report , Journal of lung, pulmonary and respiratory research.

2. 2018. Türen B., Engin MMN., Ak G., Ünal N., Kalay N., Clinical journal of surgery Association of Duodenal Atresia, Malrotation, Ventricular Septal Defect, Endocardial Cushion Defect, Atrial Septal Defect and Patent Ductus Arteriosus in a Down Syndrome Patient , case report. DOI: 10.15406/jlprr.2020.07.00220

3. 2021. Kılıçaslan Ö., Türen B., Özkan A., Ak G., Temizkan RC., Kocabay K., Foreign body aspiration in children: A survey based study. Balıkesir medical journal. https://doi.org/10.33716/bmedj.1007824

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Türen Betül, Ak Gülden, Mengi Nazife, Kalay Nihan, Kılıçaslan Önder (2018). Sakral Perinöral Kist (Tarlov Kisti): Bir İceberg Midir? 54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4328896)

2. Ak Gülden, Özkan Aybars, Kaya Murat, Kılıçaslan Önder (2018). Kardeş Kist Hidatik Olgularımız: Aile Taraması Gerekli Mi? 54. Türk Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4328892)

3. Ak Gülden, Özkan Aybars, Kocabay Kenan (2017). Nadir Görülen Servikal Lenfadenit Nedeni: Tularemi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3904623)

4. Ak Gülden, Özkan Aybars, Kaya Murat, Engin Muhammet Mesut Nezir, Kocabay Kenan (2017). Çocuk Hastada Nadir Görülen Göğüs Ağrısı Sebebi Kist Hidatik Olgusunun Analizi ve Klinik Araştırması. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3904589)

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Ünal Nurcan, Engin Muhammet Mesut Nezir, Ak Gülden, Temizkan Ramazan Cahit, Kılıçaslan Önder, Şengün Yunus, Kocabay Kenan (2017). Çocuklarda Nadir Akut Böbrek Yetmezliği ve Trombositopeni Nedeni: Hantavirüs Enfeksiyonu Olgusu. 61 Türkiye Milli Pediatri Kongresi 16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3664631)

2. Ak Gülden, Kocabay Kenan (2017). Bilinç Kaybıyla Başvuran İntoksikasyon Olgusu ve Acil Serviste İntoksikasyona Yaklaşım. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4183436)

3. Ak Gülden, Özkan Aybars, Kaya Murat, Engin Muhammet Mesut Nezir, Kocabay Kenan (2017). Çocuk Hastada Nadir Görülen Göğüs Ağrısı Sebebi Kist Hidatik Olgusunun Analizi ve Klinik Araştırması. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3667508)

4. Ünal Nurcan, Engin Muhammet Mesut Nezir, Ak Gülden, Temizkan Ramazan Cahit, Kılıçaslan Önder, Şengün Yunus, Kocabay Kenan (2017). Çocuklarda Nadir Akut Böbrek Yetmezliği ve Trombositopeni Nedeni: Hantavirüs Enfeksiyonu Olgusu. 61. Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3653788)

5. Ak Gülden, Bolu Semih, Ay Oğuzhan, Arslanoğlu İlknur (2016). Santral Diabetes İnsipidus: Bir Olgu Sunumu. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182488)

6. Ak Gülden, Bolu Semih, Ay Oğuzhan, Arslanoğlu İlknur (2016). Prolaktinoma: Bir Olgu Sunumu. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182464)

7. Ay Oğuzhan, Bolu Semih, Ak Gülden, Arslanoğlu İlknur (2016). Kraniofaringioma Tanılı Bir Olguda Hipopitüitarizm ve Hormon İhtiyacındaki Değişikler. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182470)

8.  Ak Gülden, Yalçın Gülşen, Temizkan Ramazan Cahit, Kocabay Kenan (2016). Akut Gastroenterit Sonrası Gelişen Supraventriküler Taşikardi Olgusu. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182467)

9. Ak Gülden, Karakaşlı Özlem, Dağdelen Emine, Uzun Hakan, Kocabay Kenan (2015). Bir Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgusunda Akut Dissemine Ensefalomyelit. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182494)

10. Karakaşlı Özlem, Hıdımoğlu Burcu, Akaltun Ayşegül, Dağdelen Emine, Ak Gülden, Uzun Hakan, Kocabay Kenan (2014). Extacy İntoksikasyonu Nedeniyle Acil Servisimize Başvuran 1,5 Yaş Erkek Hasta Olgusu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182499)

11. Ay Oğuzhan, Ak Gülden, Okur Mesut, Kocabay Kenan, Soysal Zeyneb (2013). Tuberküloz Menenjit: Bir Olgu Sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182461)

12. Soysal Zeyneb, Kocabay Kenan, Okur Mesut, Yüksel Ersin, Ak Gülden, Ay Oğuzhan (2013). Arı Sokmasıyla Allerji Gelişmesi Sonrası Serum Transaminaz Yüksekliği Saptanan Olgu Sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182453)

13. Soysal Zeyneb, Kocabay Kenan, Ay Oğuzhan, Ak Gülden (2013). Viral Ensefalit Tanısında EEG’ nin Önemi: Olgu Sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182458)

14. Soysal Zeyneb, Kocabay Kenan, Okur Mesut, Ay Oğuzhan, Ak Gülden, Önder Beyhan (2013). Van Der Knaap Hastalığı: Olgu Sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182452)

15. Ak Gülden, Ay Oğuzhan, Okur Mesut, Kocabay Kenan, Soysal Zeyneb (2013). Lafora Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:4182456)

16. Kosova Settar, Ak Gülden, Sağlam Suat Sinan. (2020). Hemolitik Üremik Sendromu Olan Çocuk Hastada Biyokimyasal ve Hematolojik Bulgular. 31. Ulusal Biyokimya Kongresi.

 

@aktiphospital
@aktiphaber