Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Sinop Üroloji

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Sinop Üroloji

Sinop Üroloji

Sinop Üroloji kadın ve erkeklerin idrar yolları ve organlarıyla ilgili problemleri, ayrıca erkeklerin üreme organlarında görülen sorunları kapsar. Söz konusu alanda tüm tanı, cerrahi ve medikal tedavi işlemleri bu bölüm tarafından gerçekleştirilir. Sinop Üroloji

Sinop Üroloji

konusunda Aktıp Hastanesi olarak İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, prostat sorunları, üreme sağlığı gibi pek çok alanda tedaviler sunmaktadır.

Üroloji Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Birimimizde ürolojik rahatsızlıkların tanısı için yararlanılan bazı yöntemler aşağıdaki gibidir:
1. İdrar ve kan tahlilleri
2. Virüs ve bakteri taramaları
3. Sperm analizi
4. Tümör markerlarının araştırılması
5. Enzim ve proteinlerin araştırılması
6. Prostat biyopsisi
7. PSA Testi
8. Ürodinami
9. Voiding sistoüretrografi (VSUG)
10. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
11. Bilgisayarlı Tomografi (BT)
12. Üroflowmetri (İşeme Testi)
13. Ultrason (Doopler USG, Üriner USG, Transrektal USG)

Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji; her yaş ve her iki cinsiyet grubunda idrar yollarını inceler. Öte yandan erkeklerde ayrıca üreme sistemini de konu edinir. Bu branş; pediatri, iç hastalıkları, onkoloji ve jinekoloji bölümleriyle beraber sağlık hizmeti verir.

Nöro üroloji, fonksiyonel üroloji ve kadın ürolojisi gibi farklı dallara ayrılan bu birimin ilgilendiği hastalıklar da oldukça çeşitlilik gösterir.

Üroloji Bölümü’nde idrar yollarını meydana getiren üreter (böbreklerle mesane arasında bulunan idrar kanalları), böbrekler, idrar torbası (yani mesane) ve üretra kanalıyla ilgili sorunlar ele alınır. Bunun yanı sıra erkek üreme sistemini oluşturan penis, testis, prostat ve skrotum organlarıyla ilgili bütün hastalıkların teşhis ve tedavi işlemleri gerçekleştirilir.

Üroloji Kadınlarda Neye Bakar?

1. Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları,
2. Organ sarkma sorunları,
3. İdrar kaçırma problemleri,
4. İdrar yapma bozuklukları,
5. Pelvik taban kaslarındaki yetmezlik bunlardan birkaçıdır.
6. Üroloji sorunların tanı ve tedavisi ile
7. Kadın üriner sistem hastalıkları (taş, tümör, darlık, vb.)

Üroloji Erkeklerde Neye Bakar?

1. Prostat kanseri
2. Erektil disfonksiyon
3. Pelvik ağrısı
4. Düşük testesteron
5. Azektomi
6. Erkek kısırlığı
7. Aşırı aktif mesane
8. İdrar kaçırma onlardan bazılarıdır.
9. Üriner organ, taş, tümör, tedavisi

Üroloji Çocuklarda Neye Bakar?

1. Hipospadias
2. Sünnet
3. İdrar yolu enfeksiyonları
4. İnmemiş testis
5. Böbrek taşı
6. Enfeksiyon ve tümörler
7. Mesane taşları
8. Vezikoüreteral reflü
9. Böbrek çıkış darlıkları
10. İşeme bozuklukları vb. çocuklarda gözlemlenen ürolojik rahatsızlıklardan bir kısmını oluşturur.

Üroloji kliniğindeki bütün tetkik, işlem ve uygulamalar uzman hekimlerimiz ve deneyimli yardımcı sağlık personellerimiz tarafından gerçekleştirilir. Hastanemizde son teknolojik ve güncel yöntemler, gelişmiş tıbbî ekipmanlar kullanılmakta olup; her türlü üro-genital hastalığın ilaç ile veya medikal tedavisi, ayrıca endoskopik cerrahi, açık/laparoskopik cerrahi ameliyatları başarıyla yürütülür. Taş tedavisinde lazer teknolojisi kullanılmaktadır.

Sinop Üroloji

Yayın tarihi: 18.Eylül.2023

"Bu içeriğin geliştirilmesinde Aktıp Hastanesi uzman hekimleri katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz."

Online Randevu Oluştur