Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Sinop Katarakt Ameliyatı

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Sinop Katarakt Ameliyatı

Sinop Katarakt Ameliyatı

Sinop Katarakt Ameliyatı genelde yaşlanma ile beraber ortaya çıkan ve ‘gözün önüne perde inmesi’ diye tanımlanan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Çoğunlukla 40 yaşın üzerindeki bireylerde görülen bu rahatsızlık, ileri yaş dışında da farklı nedenlerle de meydana gelebiliyor. Gözbebeğinin arkasında yer alan merceğin saydamlık özelliğini kaybetmesi ve matlık kazanması neticesinde gelişen bu rahatsızlık, anatomik yapı açısından üç farklı tipte inceleniyor. 50-60 yaş grubundaki ve bu yaş aralığının üstündeki bireylerde görülen katarakt türü ise ‘yaşlılık kataraktı’ olarak adlandırılıyor. Tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabilen bu rahatsızlık; göz merceğinde başlayan sertlik, matlık ile kendini gösteriyor. Bunun sonucunda görme kalitesi ve renklerin canlılığı azalıyor. Ayrıca başlangıç aşamasındaki belirtilerden bir diğeri ise, araba farlarından giderek daha fazla rahatsızlık duyma olarak karşımıza çıkıyor. Yine katarakt problemi yaşayan hastalar; sisli havalarda, alacakaranlıkta detayları görememekten de şikâyet edebiliyor. Renkleri genellikle pastel tonlarda gördüğünü söyleyen kataraktlı bireyler; gözlerin kamaşması, baş ağrısı, göz yorgunluğu, ışıktan rahatsızlık gibi sorunlardan muzdarip oluyor. Tüm bunların yanı sıra katarakt; bulanık görmeye, uzağı ve yakını görememeye, gece görüşünde azalmaya, gözlük numarasının değişmesine ve derinlik hissinde kayba sebebiyet veriyor. Renkleri solgun görmekten yakınan katarakt hastaları; buğulu, dumanlı görme; dergi, kitap ve gazete okumada güçlük, araç kullanmada zorluk yaşama gibi durumlarla karşılaşıyor. Katarakt ameliyatı küçük kesiler kullanılarak, dikişsiz bir biçimde katarakt tedavisi yapılabilen, pratik ve konforlu bir operasyon süreciyle iyileştirilebiliyor. Sinop Katarakt Ameliyatı

Sinop Katarakt Ameliyatı

Katarakt ameliyatı, göz merceğindeki bulanıklığın düzeltilmesi için yapılan cerrahi bir işlemdir. Katarakt, genellikle yaşlanma süreciyle birlikte göz merceğinin bulanıklaşması ve saydamlığını kaybetmesi sonucu oluşur. Bu durum, görme kalitesini düşürür ve renkleri solgunlaştırabilir. Katarakt, gözlük veya lens kullanarak düzeltilemez ve ilerleyen dönemlerde ciddi görme problemlerine yol açabilir.

Katarakt Nedir?

Gözbebeğimizin arkasında doğal mercek veya lens dediğimiz bir yapı bulunur. Söz konusu yapının saydamlığını (şeffaflığını) yitirip matlaşması, bu nedenle bulanık görmeye yol açması durumuna ise ‘katarakt’ adı verilir.
Gözlerin net bir şekilde görmesi, lens ve korneanın saydamlığına bağlıdır. Lens üzerinde kesikliklerin oluşması, saydamlığın azalması ise en yaygın göz hastalıklarından biri olan katarakt sorununu ifade eder.
Göz lensinin esnekliği ve saydamlığı, onu oluşturan dokular tarafından sağlanır. Bazı mineral ve proteinlerin bu dokularda kontrolsüzce birikmeye başlaması, lensin yapısal ve fonksiyonel bakımdan zarar görmesine yol açar.
Madde birikimlerinin yaşandığı alanlarda lensin ışık geçirgenliği azalır ve bu bölgeler, daha opak hâle gelir. Yakına ve uzağa bakma sırasında görüntünün odaklanabilmesi için lensin daha ince veya bombe duruma gelmesi lâzımken, oluşan bu madde birikimi esnekliği negatif yönde etkiler. Bunun üzerine katarakt hastalığı baş gösterir.

Katarakt Türleri Nelerdir? – Kaç Çeşit Katarakt Vardır?

Lens dokusundaki madde birikiminin yerleşimi ve nedenine göre katarakt tipleri şöyle sınıflandırılır:
• Sekonder (İkincil) Katarakt: Steroid ilaç kullanılması, göz tansiyonu ve diyabet gibi sebeplere bağlı olarak gelişir. Bu kataraktın altta yatan nedeni göze alınan fiziksel darbeler veya kanser tedavisi için uygulanan radyoterapi gibi şeyler de olabilir.
• Konjenital Katarakt: Bebeklik-çocukluk çağında gelişen, doğuştan mevcut sağlık problemlerinden kaynaklı katarakt türüdür.
• Posterior Katarakt: Lensin arka tarafında madde birikimi ile karakterize ve hızlı seyirlidir. Hastalığın bu formu, bilhassa akşam saatleri ışık etrafında haleler ve parlamalar görülmesine yol açabilir.
• Kortikal Katarakt: Kenardan merkeze doğru ilerler. Lens kenarlarından itibaren başlayan bu katarakt çeşidi, ilerleyerek görüntünün belirli noktalarında kayıp veya bulanıklaşma izlenmesine neden olur.
• Nükleer Katarakt: Görüntü merkezinde görme kaybıyla karakterizedir. Lensin merkez noktasındaki madde birikimiyle gelişir.

Katarakt Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın seyrinde görülen semptomların şiddeti ve türü, lensin etkilenme seviyesine göre değişiklik gösterir. Lensin yalnız belli bir bölgesinde oluşan katarakt görüşü etkilemeyebilir fakat genellikle en yaygın katarakt belirtileri şunlardır:
1. Gece görüşünde bozulma, az ışıkta görmenin zorlaşması,
2. Görme seviyesinin azalması,
3. Işığa karşı hassasiyet gelişimi, parlak nesnelere bakmakta güçlük çekmek,
4. Loş görme, görüntüde bulanıklık,
5. Tek göz ile bakış sırasında çift görme,
6. Renkli görüntünün azalması, bazı renkleri algılayamama sorunu, renklerde cansızlaşma,
7. Okuma ve benzeri faaliyetlerde eskisine göre daha fazla ışığa ihtiyaç duymak,
8. Parlak nesnelerin veya ışığın çevresinde hale, parıltı görmek,
9. Gözlük numaralarının sık değişmesi vs.

Katarakt Neden Olur? En Yaygın Katarakt Nedenleri ve Katarakt Risk Faktörleri

Hastalığın gelişme ihtimâlini riskini artıran faktörler bulunmakla beraber; bazen de katarakt, hiçbir sebebe bağlı olmadan meydana gelebilir.
Katarakt neden olur? Sorusunun cevabında karşımıza çıkan bazı risk faktörlerini ise şöyle sıralamamız mümkündür:
1. Diyabet,
2. Miyop,
3. Kanser sebebiyle radyoterapi uygulanması,
4. Down sendromu,
5. Göz içi ameliyat geçirmiş olmak,
6. Ailede katarakt öyküsü varlığı,
7. Göze darbe alınması,
8. İleri yaş,
9. Gözlerin uzun süre yoğun şekilde güneş ışığına maruz kalması,
10. Göz tansiyonu (glokom),
11. Düzenli alkol ya da sigara tüketimi,
12. Yüksek tansiyon,
13. Obezite,
14. Genetik bozukluklar (Myotonik distrofi, nörofibromatozis tip 2, galaktozemi vb.),
15. Üveit (Gözdeki uvea bölgesinin iltihaplanması),
16. Steroid ilaç kullanımı.

Katarakt Nasıl Teşhis Edilir? Katarakt Tanısı Yöntemleri:

Bunun için ilk olarak, göz hastalıkları uzmanı tarafından hastanın detaylı tıbbî öyküsü alınır. Ardından kesin katarakt teşhisi için oftalmoskop ile biyomikroskop muayene yapılır.
Muayene esnasında; merceğin pozisyonu, kataraktın yapısı, kornea saydamlığı, retinanın durumu ve göz bebeği genişliği incelenir. Buna benzer bilgiler ışığında tedavi için en uygun yönteme karar verilerek operasyona yönelik ayrıntılı bir planlama oluşturulur.

Katarakt Tedavisi Nasıl Yapılır? Katarakt Tedavi Yöntemleri:

Bu hastalığın tek tedavi yöntemi ameliyattır. Gözlük kullanımı veya herhangi bir ilaç, mevcut kataraktı yok edemez.
Uygulanan katarakt ameliyatları, ‘ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu’ veya ‘intrakapsüler katarakt ekstraksiyonu’ gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir.
Ekstrakapsüler ekstraksiyon operasyonunda, dikişli göz merceği yerleştirme ameliyatı (planlı ekstrakapsüler cerrahi) tercih edilir. Ayrıca bu cerrahi girişim sırasında fakoemülsifikasyon yöntemine de başvurulur. Dikişsiz olarak uygulanan bu yöntem, lazerle katarakt ameliyatı olarak da bilinir.
Müdahalede geç kalındığı tespit edilen hastaların gözbebeği alanında, beyaz renkte matür katarakta rastlanabilir.
Bu tür hastalara; Cerrahi müdahaleyle hem uzak hem yakın, sadece uzak, bazen de orta yakın, uzak ve yakın mesafeyi tedavi etme gibi alternatifler sunulur. Hastanın genel sağlık durumuna ve yaptığı seçime göre uygun bir göz içi lens belirlenerek, katarakt ameliyatı bu doğrultuda gerçekleştirilir.
Eğer Yüksek astigmat durumu mevcutsa göz içerisine yerleştirilen özel lenslerin kullanımı gerekir. Premium lenslerin kullanımıyla birlikte hastalar operasyon sonrası hayatını eskiye nazaran daha konforlu bir şekilde geçirme imkânı bulur.
Tedavide yararlanılan multifokal göz içi lens modelleri, yakını ve uzağı gözlük kullanmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla görmeye imkân tanır.

Katarakt Tedavisinde FAKO Yöntemi Nedir?

Söz konusu operasyon, sertleşmiş kataraktı titreşen ses dalgaları yardımıyla kırıp temizlemeye dayanan, yerine göz içi merceklerden birinin yerleştirildiği bir ameliyattır. Lazerle katarakt ameliyatı olarak bilinse de, ultrason gücünden yardım alınarak gerçekleştirilir.
Operasyonda takriben 3 mm’lik bir kesiden göz içerisine girilir. Bulanılaşmış mercek; kaleme benzeyen bir âlet kullanılarak, fakoemülsifikasyon denilen teknik ile parçalanıp emilir. Yani işlemin ultrasonik titreşimler sayesinde gerçekleşmesi sağlanır.
Daha sonra göz içine katlanır bir mercek yerleştirilir. Bu noktada yüksek kalitede yapay multifokal veya monofokal lenslerden faydalanılır. Konulan lensler, görme duyusunu iyileştirip kusurları giderir. Böylece uzağı ve yakını gözlüksüz olarak görmeyi mümkün kılar.
Bahsi geçen lenslerde farklı mesafelere yönelik yumuşak geçişli optik odakları bulunur. Gözlük kullanma gereksinimini ortadan kaldıran söz konusu lensler; kataraktı olmayan fakat aşırı kırma kusurları olan hastalarda da, saydam göz içi lensinin yerine geçecek bir yöntem olarak tercih edilir. Bu itibarla her mesafede kaliteli ve gözlüksüz bir görüş elde edilmesi mümkün olur.
Küçük bir kesi ile yapılan bu operasyon, damla anestezisi eşliğinde, ağrısız ve dikişsiz olarak uygulanır. Ancak bazı durumlarda iğne kullanılarak uygulanması mümkündür. İşlem süresi ortalama 20-30 dakikadır.

Ekstrakapsüler Katarakt Ameliyatı Nedir?

Bazen göz merceği lazer veya ultrason ile parçalanamayacak durumdadır. Böyle vakalarda cerrahlar, ekstrakapsüler katarakt operasyonunu tercih eder.
Söz konusu operasyonda göze büyük bir kesi atılır. Mercek parçalara ayrılmaz. Kesinin olduğu noktadan dışarı alınır.

Katarakt Nasıl Önlenir?

Bu hastalıktan korunmanın kesin bir yolu olmamakla birlikte, bazı önlemler katarakt riskinin azaltılmasına yardım eder. Onları şöyle sıralayabiliriz:
1. Alkol ve sigara tüketiminden kaçının.
2. Dengeli, yeterli beslenmeye özen gösterin.
3. Güneş gözlüğü kullanın ve zararlı güneş ışınlarından korunmaya dikkat edin.
4. Şeker hastalığınız varsa diyabetinizi kontrol altında tutmak adına size önerilen tedavileri ve rutin kontrollerinizi ihmâl etmeyin.
Siz de katarakt varlığından şüphe ediyorsanız kesin tanı ve doğru tedavi için Göz Hastalıkları branşımıza başvurabilir, uzman hekimlerimizden randevu alarak göz sağlığınız için önemli bir adım atabilirsiniz.

Sinop Katarakt Ameliyatı

Yayın tarihi: 03.Ağustos.2023

"Bu içeriğin geliştirilmesinde Aktıp Hastanesi uzman hekimleri katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz."

Online Randevu Oluştur