Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

RENKLERLE İNSANLARI TANIMA SANATI

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

HABERLER

RENKLERLE İNSANLARI TANIMA SANATI

RENKLERLE İNSANLARI TANIMA SANATI

RENKLERLE İNSANLARI TANIMA SANATI

Sizin Karakteriniz Hangi Renk? 

Kişilik Testi İçin Tıklayınız.

Testin Değerlendirmesi

A şıkkındaki puanlarınız ağırlıklı ise siz güçlü kararlı yapıya sahip kırmızı karakterli bir kişisiniz.

B şıkkındaki puanlarınız çok ise siz popüler neşeli sarı karakteri ağır basan bir kişisiniz.

C şıkkındaki puanlarınız çok ise siz barışcıl sevecen yeşil karakterli bir kişisiniz

D şıkkındaki puanlarınız çok ise tertipli düzenli yapıya sahip mavi karakterli bir kişisiniz.

Bu ön testimizden sonra test sonucunda çıkan renkler neleri ifade ediyorlar öğrenelim. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi karakterli olmak ne anlama geliyor neleri ifade ediyor bunlara bakalım.

4 AYRI RENK VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ
Geçmişe dönüp bakıldığında insanlar ve onların davranışlarını anlamak için bir çok yöntem bulunmuştur. Bu yöntemlerin hepsinin ortak amacı insan ve davranışlarını anlamak ve çözümlemektir. Çünkü dünyada ne kadar insan varsa o kadar da farklı kişilikler var. O yüzden de insanları tanımak, anlamak, davranışlarının altında yatan nedenleri tespit etmek için bir değil, çok farklı yöntem ve teknikler geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde, bir analizi yapıldığında insanların temelde 4 farklı gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu çalışmada biz 4 farklı karakteri sarı,kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı renkle simgeledik.  

SARI: Çılgın bir renktir, neşeyi ve hareketi simgeler. Çalışmamızda da popüler, neşeli, kabına sığamayan kişileri bu renkle simgeledik.
MAVİ: Asaleti ve ciddiyeti simgeleyen bir renktir. Tertipli, düzenli, kuralcı ve disiplini seven insanlar bu gruba girerler.
KIRMIZI: Canlı ve dikkat çekici bir renktir. Gücü kararlılığı ve sahiplenmeyi simgeler. Güçlü, kararlı ve yönetme eğilimli kişiler bu renkle simgelenmektedir.
YEŞİL: Rahatlatıcı ve huzur verici bir renktir. Sükuneti ve uyumu simgeler.
 

1.SARI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ
Sarı Karakter

Doğuştan hareketli kıpır kıpır koşarlar,

Herkesi eğlendirir, güldürür, çoşarlar,

Konuşmayı çok severler, muziptirler uçarlar

Dağınıklık zayıf yanı, hep döküp saçarlar

Çok sevilir, duygusal med-cezirler yaşar

Bitmek bilmez hayatında inişler çıkışlar

Etrafa neşe verir, mutluluk saçarlar

Bir bakarsın bir köşede gizli gizli ağlarlar

Altın sarısı gibi saf çocuk ruhludur

Pireyi deve eder, abartma huyludur

Her şeyi atlar, çok meraklı dopdoludur

İyi motive eder popüler çoşkuludur

Arkadaşlığında aşkında kader olmaz

Unutkandır, söz verir bir daha aramaz

İşe gönüllüdür fakat masada duramaz

Hayatı oyun görür akşam eve varamaz

Büyük projeleri görür hayal kurar

Etkilidir,  sloganı gelecekte parlar

Ciddi şeyleri değil, muzipliği hatırlar

Hep hafızasına kazınır renkli olaylar

SARI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Grişkendirler
Ayrıntılar üzerinde düşünmezler
Çalışma alanları dağınıktır
Hayata “beni fark et” mesajı verirler
Onları toparlayacak birine ihtiyaç duyarlar
Eğlenceli tiplerdir. Her konuda espiri yeteneğine sahiptirler
Çocuklukları eğlenceli ve hareketli geçer
Konuşmayı çok severler
Sık sık bir şeyleri döküp saçarlar
Mutluluk ve enerji yayarlar. Hüzünlü ortamları sevmezler
Hafızalarında hep renkli şeyler vardır
Unutkanlıkları çoktur
Dikkatsizdirler
Diğerlerine göre insanlara daha çabuk inanırlar
Sıkıcı ortamların havasını değiştirmekte ustadırlar
Hazır cevaptırlar
Çocuk ruhludurlar
Her zaman parlak fikirleri vardır
İkna edicidirler
İnsanlarla çabuk kaynaşıp arkadaş olurlar
İşleri kolay yoldan halledecek parlak fikirleri vardır
Sorunlara ilginç çözümler bulurlar
Çok meraklıdırlar
Bu karakterdeki kişiler eğlenmeyi ve eğlendirme­yi çok severler. Genellikle insanları motive eden kişiler­dir. Çünkü pozitif enerji yayarlar ve bulundukları orta­ma heyecan ve neşe katarlar. Yalnız bu kişilerin durumu inişli ve çıkışlıdır.

Farklı fikirleri ortaya atarlar ama genellikle başla­dıkları işin devamını getiremezler. Bu yüzden onları motive etmek için kendilerine işin eğlenceli ve rahat yönlerini göstermelisiniz. Sevildiklerini hissettiklerinde ve fark edilen popüler kişiler olduklarını gördüklerinde çok iyi motive olurlar.

Strese girdikleri zaman genellikle yemek yerler, alışverişe çıkarlar, eğlenceli ortamlar ararlar, kendilerini anlayacak birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyarlar.

Sarı karakterli bir kişiyi stresten kurtarmak için can kulağıyla dinleyin ve içini dökmesini sağlayın. Ona yanında olduğunuzu hissettirin, yeni umutlar verin, ba­şarabileceğine inandırın. Böyle davrandığınızda size eğ­lenceli hikâyeler anlatmaya başladığını görürseniz hiç şaşırmayın.

Bir de yaptıkları yanlıştan dolayı asla onları doğ­rudan suçlamayın. Onları kimseyle kıyaslamayın, baskı da yapmayın. Bu onların mücadele güçlerini kaybetme­melerine yardımcı olur.

Turgut Özal, Cem Yılmaz, Nejat Uygur, Ata Demirer… sarı karakteri baskın olan ünlülere örnek  olarak verilebilir.

 

2. MAVİ KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ
Mavi Karakter

Mükemmeliyetçi, düzenli, planlı, programlıdır

Ayrıntı düşkünü, dosyalar bile numaralıdır

Onlar için her şey zamanında titizce olmalıdır

Duygularını saklar mantık ağırlıklıdır

Yaratılışa nazik, hassas, kibar tiplerdir

Hasta olmamak için aşırı tedbirlidir

Misafir gelecekse önceden haberlidir

Detayları düşünür, her şeyi bilmelidir

Onları herkes sever, idealist olurlar

Kusurları görür, dostça uyarırlar

Biraz rahat olsalar mutluluğu bulurlar

Önce planlar sonra hedefi vururlar

Görünüşte şık giyimli bakımlıdır

Şüpheci yapıda içine kapanıktır

İşinde dikkatli ve aşırı duyarlıdır

Kültürlü, yetenekli, insan odaklıdır

Elementi topraktır, sularla şenlenir

Her türlü zenginli yerinde işlenir

Maviler harmanlansa bereketlenir

Onlarla hedefe güvenle gidilir

MAVİ KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Mükemmeliyetçidirler
Daima tedbirlidirler
Her zaman kurallardan yana olurlar
Derli toplu ve düzenlidirler
Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar
Planlı, programlı tiplerdir
Detaycı insandırlar
Meraklıdırlar, araştırmaya yöneliktirler
“-meli, -malı” gibi ekleri fazlasıyla kullanırlar
Riskleri önceden görürler
Ciddi ve ağırbaşlıdırlar
Standartları yüksektir
Yeteneklidir

Mavi karaktere sahip kişiler kuralları olan ve de­taylara önem veren insanlardır. Daima kurallara uymak­tan yanadırlar. O yüzden bu karakterdeki birini motive etmek istiyorsanız işi ayrıntıları ile planlı ve programlı bir şekilde anlatmalısınız. Onlara işi mükemmel ve düz gün bir şekilde yapacakları hissini vermelisiniz. Çünkü biraz karamsar kişilerdir ve riskleri önceden görürler.

İşler düzenli yapılmayıp, mükemmellik anlayışla­rı sarsıldığında, hayatları kusursuz olmadığında, bir de etraflarında ciddi olmayan, düzensiz insanlar olduğu za­man çok yıpranırlar ve strese girerler. Ciddiye alınma­dıklarını düşünürler. Hassas ve derin düşünceli oldukla­rından çabucak incinirler. Onlar için bunlar çok kötü an­lardır. Bu durumlarda mükemmellik için daha çok çalı­şırlar. Problemleri daha çok analiz ederler, konu üzerin­de daha fazla düşünürler. Bir nevi inzivaya çekilir, so­runlarıyla ilgili yazıp çizerler. Kendilerini geri çeker ve kitaplara gömülürler.

Strese girdiklerinde kendileri sizinle konuşana kadar sessiz kalın. Bırakın önce onlar konuşsunlar. Siz onlara soru sormayın, sabırla bekleyin. Onları suçlama­dan konuşun; bulundukları ruh haline girin ve onları oradan ağır ağır çıkartın. "Neler hissettiğini anlamaya çalışıyorum" şeklinde konuşun. Onları asla yalnız bırak­mayın ve en önemlisi de asla uğraşmaktan vazgeçme­yin. Çünkü onlar bu durumlarda pes etmenizi beklerler.

Ayrıca sözlerinize hayatın ne kadar da güzel oldu­ğunu söyleyerek başlamayın. Kederlerini küçümseme­yin. "Bir şeyleri de iyi tarafından gör" veya, "Kalk eğle­nelim, neşelenelim" demeyin.

Hulki Cevizoğlu, Savaş Ay, Can Dündar… mavi karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak verilebilir.

 

3.KIRMIZI KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ

Kırmızı Karakter
Güçlü kararlıdır, sadece kendisiyle yarışır

Benim dediğim gibi der, herkese karışır

Kaybetmeye dayanamaz, çalışması sıklaşır

Tutkuludur, tüm engellerle savaşır

Adeta lider doğmuştur, başka lider tanımaz

Lider olmadığı ortamlarda bulunmaz

Koyu tartışmacıdır, herkese göre davranmaz

Kırmızıları anlayabilirseniz sorun çıkarmaz

Heyecanı hiç bitmez, sönmek bilmez ateşi

Ondan etkilenir hayatına giren her kişi

Sonuç odaklıdır elinden kalmaz işi

Kendini belli eder bir ortama girişi

Olmazsa olmaz fıtraten ataştır elementi

Kızarsa kafası yakar Haliç’i Levent’i

Kendi kurallarını koyar uymaz başkasının ahengi

Dedikleri olmazsa gözü görmez cenk çelengi

Bir başkadır onun aşkı sevdası

Cananı için kıyar cana bin defası

Vazgeçmez, yılmaz önemli ise davası

Dostuna kıyamaz varsa sevgi vefası

Ses renginde vardır sanki büyük bir haykırış

Göz teması doğrudandır kartal gibi kararlı bir bakış

Haksızlığa hiç gelemez, çıkar ani başkaldırış

Haklının hakkını vermektir en sevdiği davranış

KIRMIZI KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Hep dik durmaya çalışırlar, kimseden yardım istemeyi sevmezler
Kendilerini daima haklı görme eğilimleri vardır
Eleştirilmekten hoşlanmaz ve hiçbir sözün altında kalmazlar
Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar
Küçük yaştan itibaren bağımsız hareket etmeye alışıktırlar; yönlendirilmek istemezler
Amaca yöneliktirler; ani kararlarıyla insanları şaşırtabilirler
Önlerindeki işe aşırı odaklanmaları yüzünden, sonuçlar konusunda yeterli değerlendirmeyi yapamayabilirler
Adeta lider doğmuşlardır; aksi bir tarzı benimsemek istemezler
Özgüvenleri yüksektir
Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler
İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler
Güçlü istekleri vardır ve asla vazgeçmezler
Bu karakterdeki kişiler genellikle daha az motive edilmeye ihtiyaç duyan lider ruhlu ve girişken kişilerdir. Bir işte lider veya baş olacaklarını hissettikleri zaman o işe ilgi duyarlar.

Bu karakterde bir kişiyi motive etmek istiyorsa­nız ona lider olacağı hissini vermelisiniz. Çünkü onlar kuralları kendileri koymak isterler. Kimseye boyun eğ­mek istemezler. İşlerin kendi istedikleri gibi ve hemen olmasını isterler.

Bu kişiler sadece ailede, iş yerinde veya sosyal ha­yatta kontrolü kaybedince strese girerler. Stresli olduklarında daha çok çalışırlar. Zamanla yarışıp, sorunları dar zamana sığdırmak için etrafındakilere meydan okur­lar. Olayların kontrolleri altına girdiğini gördüklerinde sakinleşebilirler.

Strese girdiklerinde onları motive etmek için ha­rekete teşvik edin. Yeni umutlar verin ve cesaretlenme­lerini sağlayın. Onlara endişenizi belli etmeyin ve "sen yapabilirsin" mesajını verin.

Uğraştığı şeyi bırakıp, dinlenmesini asla tavsiye etmeyin. "Çok yoruldun, bırak, hayatını yaşa, tatile çık..." gibi sözleri onlara asla söylemeyin. Çünkü onlar sorunlarını daha çok çalışarak halletmeye çalışan kişi­lerdir.

Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses… kırmızı karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak verilebilir.

 

4.YEŞİL KARAKTERLİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ
Yeşil Karakter

Halim selim, sessiz uyumlu, sabırlıdır

İş güçten yorulmaz soğukkanlıdır

Arabulucu, sevecen, arkadaş canlısıdır

Çok az konuşur, yumuşak başlıdır

Çatışmadan kaçar, kavga gürültü sevmez

Kendinden ödün verir, “hayır” demeyi bilmez

Çevresiyle ilgilenirken kendini düşünmez

Ketumdur, duygularını açmayı beceremez

Her halinden memnun, sevgi doludur

İnce espriler yapar, orta yolludur

İyi takip eder, takım ruhludur

Saygılı, duygulu, hep huzurludur

Yüzleri mütebbessim, ifade yüklüdür

Sırlarını açık etmez, çok güçlüdür

Tarzı herkesi rahata kavuşturur

Kendi fırtınasını içinde susturur

Elementi sudur kana kana içilir

Onlarla ömür güzel geçirilir

Sevgi ve muhabbeti incelikle seçilir

Sükunet sembolü, esenlik yelidir

YEŞİL KARAKTERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
İnce ve düşündürücü espri anlayışına sahiptirler
Çok rahattırlar
Kendileriyle barışıktırlar
Diğer karakterlere nazaran soğukkanlıdırlar
Çatışmadan çok çekinirler
Parolaları; evde barış, işyerinde barış ve cihanda barıştır
Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek isterler
Doğal arabulucudurlar
Hallerinden hep memnun olurlar
Çok sabırlıdırlar
İçlerinde bir fırtına koparken dışarıdan sakin görünebilirler
Fazla enerji harcamayı sevmezler
Kimseyi kırmak istemezler

Yeşil karakterli kişiler sorumluluk üstlenmekten ve risk almaktan hoşlanmayan kişilerdir. Karakter grup­ları içinde en çok bu kişilerin motive edilmeye ihtiyacı vardır. Dış referanslı, itaatkârdırlar. Sorun çıkartmadan karşısındakilerle ortak yönleri bulup uyum sağlayan ki­şilerdir.

Çok enerji gerektirmeyen, gürültüsüz ve huzurlu işleri severler, hatta monoton işlerde çok başarılı olabi­lirler. Ancak kendilerinden çok şey beklediğinizi hisse­derlerse bundan kaçmak isterler.

Hayati kararlar almak zorunda olmaları onları strese sokabilir. îçten içe kendilerini problemlerden na­sıl uzaklaştırabileceklerinin hesabını yaparlar. Bunu ya­parken duygu ve düşüncelerini asla belli etmezler, hatta depresyonda oldukları bile anlaşılmaz.

Bu durumda onların değerlendirmelerine katılıp uyum sağlayın, haklı olduklarını söyleyin ve onlara iyi bir insan olduklarını ifade edin. Her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin ve bütün sorunları halledebile­cekleri mesajını verin.

Strese girdiklerinde onlardan uzaklaşmayın, so­runlarını küçümsemeyin, bu durumdan hemen çıkmala­rım beklemeyin. Onları heyecanlandırmayın ve hatta problemlerini beraber çözün. "Aman bunu da mı dert et­tin ve yapamadın" gibi söz söylemeyin.

Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Recai Kutan, Metin Şentürk… yeşil karakteri baskın olan ünlülere örnek olarak verilebilir.

 

Oğuz SAYGIN