Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Dünya KOAH Günü | 15 Kasım

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Dünya KOAH Günü | 15 Kasım

Dünya KOAH Günü | 15 Kasım

15 Kasım Dünya KOAH Günü | AKTIP

Yaygınlığı ve etkisi nedeniyle bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen KOAH hastalığı ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve yaşam boyu akciğer sağlığının öneminin vurgulanması amacı ile “15 Kasım Dünya KOAH Günü” olarak kabul edilmiştir.


15 Kasım 2023

15 Kasım Dünya KOAH Günü Etkinliği Düzenlendi

“Nefes Almak Hayattır. Erken Hareket Edin.”

Hastanemizde “15 Kasım Dünya KOAH Günü” dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amacı ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Uysal Özfidan tarafından KOAH farkındalık eğitimi verildi. Dünya KOAH Günü’nün “Nefes Almak Hayattır/Erken Hareket Edin” olarak belirlenen 2023 yılı teması ile hasta, hasta yakınları ve sağlık personeline KOAH hastalığı, belirtileri, görülme sıklığı, tanı, teşhis ve tedavileri, risk faktörleri ile sağlıklı bir nefes için yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapılarak yaşam boyu akciğer sağlığının önemi vurgulandı.

Uzm. Dr. Emine Uysal Özfidan, Akciğerleri sağlıklı tutmak ve sağlıklı nefes alabilmek için; Tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmamasını, soluduğunuz ortam havasının temiz tutulmasını, düzenli ve dengeli beslenilmesini, düzenli egzersiz yapılmasını, yaş grubunuza uygun aşıların olunmasını ve iklim değişimine duyarsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Farkındalık oluşturma adına yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Uysal Özfidan’a teşekkür eder, hastalarımıza sağlıklı günler dileriz.

 


15 Kasım 2022

15 Kasım Dünya KOAH Gününde Hastalar Bilgilendirildi

“Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Hayat.”

Dünya Sağlık Örgütü'nün katılımıyla oluşturulmuş olan ''Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim Grubu'' (GOLD) tarafından her yıl Kasım ayının üçüncü çarşamba günü “Dünya KOAH Günü” olarak kutlanmakta olan Dünya KOAH Günü dolayısı ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Uysal Özfidan tarafından hastalara KOAH farkındalık eğitimi verildi.

Uzm. Dr. Emine Uysal Özfidan konuşmasında, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), nefes darlığı, öksürük ve balgam yakınmalarına neden olan önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH’ta erken teşhis ve tedavi önemlidir. Sağlıklı akciğerlere sahip olmak ve sağlıklı nefes almak bizim elimizde. KOAH hastalığı tedbirlerine uyarak düzenli hekim muayenelerine görünmeli, belirtileri görüldüğü takdirde geç kalmadan bir doktora başvurulmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

 

 

KOAH Nedir?

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğer dokusunun uzun süreli hasarının yol açtığı hava yolu daralması neticesinde gelişen; öksürük, balgam ve ilerleyici nefes darlığı ile karakterize; yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır.

KOAH Hastalığının açılımı şu şekilde detaylandırılabilir:

- Kronik: Müzmin veya süreğen
- Obstrüktif: Tıkayıcı
- Akciğer: Akciğere ait olan
- Hastalığı

KOAH Görülme Sıklığı Nedir?

Dünyada KOAH sıklığı %10.3 olup, her yıl yaklaşık 3 Milyon kişi KOAH nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde, 2017 yılında yapılan “Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı” çalışmasında 15 yaş ve üstü yetişkinlerin yüzde 3,6’sının şimdiye kadar bir doktor tarafından KOAH tanısı aldığı tespit edilmiştir. Dünyada ve ülkemizde her 10 kişiden ikisi KOAH’lıdır. 10 KOAH’lıdan sadece 1’i hastalığını bilmektedir. TÜİK tarafından yayımlanan 2022 yılı verileri ise solunum sistemi hastalıklarının, %13.5 ile ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını, bu ölümlerinin yüzde 4’ünün KOAH nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.


KOAH Nedenleri Nelerdir?

KOAH gelişimine neden olan en önemli risk faktörü tütün kullanımı ve her türlü tütün dumanına (sigara, nargile, puro, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri gibi) maruz kalmadır. Hastaların %90’ndan fazlasında tütün ve tütün ürünleri temel nedendir. Bunun yanında; odun, kömür, petrol, gaz gibi fosil yakıtlarla, tezek gibi biyokütle yakıtlarının dumanına maruz kalma ve hava kirliliği gibi solunum yolu irritanları da önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır.


KOAH Belirtileri

    - Sinsi başlayan ve giderek şiddetini artıran nefes darlığı
    - Kronik öksürük
    - Balgam çıkarma
    - Hırıltı veya göğüste sıkışma hissi

Risk grubunda olmasına rağmen hasta semptomatik olmayabilir veya semptomlarını doktora başvuracak kadar önemsemeyebilir.


KOAH Döngüsü

    1. Nefes Darlığı
    2. Hareketsizlik
    3. Enerji Azalması/İsteksizlik
    4. Sosyal İzolasyon
    5. Depresyon


KOAH Tanısı

Tanı koydurucu tetkik: Üfleme testleri (Spirometri): KOAH'ın tanısı, sağlık kurumlarında basit ağrısız bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca konulabilir.  Teşhis, solunum fonksiyon testleri kullanılarak hava akımında azalmaya yol açan tıkanıklığın belirlenmesi yoluyla doğrulanabilir.

Yardımcı Tetkikler: Akciğer filmi, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Bazı kan ve egzersiz testleri


KOAH Tedavisi

“Koah tedavisi tek başına ilaç tedavisinden ibaret değildir. Hasta ve hekim iş birliğinin sağlanması tedavinin önemli bir parçasıdır.”

KOAH’ta akciğer fonksiyonlarındaki hızlı bozulmayı yavaşlattığı ispatlanan tek girişim sigaranın bırakılmasıdır. Tedavinin temel amaçları; hastalığın bulgularını hafifletmek, solunum yollarındaki hasarı azaltmak ve akciğerlerin oksijenlenmesini düzeltmektir. Hastanın; Hastalık hakkında bilgilendirilmesi ve tedaviye katılım sağlaması için cesaretlendirilmesi, hastalığın seyrini kötüleştiren alevlenmelerden ve zatürreden korunması için grip ve zatürre aşılarını yaptırması, Aktif yaşam biçimini benimsemesi, Tütün ve tütün ürünlerini bırakması için desteklenmesi, Nefes açıcı etkisi olan, “inhaler” olarak adlandırılan ve solunum yolu ile uygulanan ilaçları düzgün ve düzenli kullanması oldukça önemlidir.


KOAH Risk Faktörleri

Genetik faktörler, Akciğerlerin büyüme ve gelişmesindeki sorunlar, Sigara Dumanı, Organik ve inorganik mesleki toz ve kimyasallar, Cinsiyet, Yaş, Ev içi hava kirliliği (özellikle kapalı alanda biyomas yakıtlarla ısınma ve yemek pişirme nedeniyle), Astım/Bronşial hiperreaktivite Solunum yolu enfeksiyonları, Dış ortam hava kirliliği, Kronik Bronşit, Sosyoekonomik Düzey, Düşük Doğum Ağırlığı

“Nefes Almak Hayattır”

Sağlıklı Akciğer ve Sağlıklı Nefes İçin;

- Hastalığa yönelik risk faktörlerinden uzak durulmalı,
- Tütün ve tütün ürünlerini kullanmamalıdır,
- Solunan ortamın havası temiz tutulmalı,
- Düzenli ve dengeli beslenilmeli,
- Düzenli egzersiz yapılmalı,
- Yaş grubuna uygun aşılar yaptırılmalı,
- Düzenli hekim kontrolüne gidilmelidir.

KOAH Belirtileri var ise;

- İlaçlar doğru ve düzenli kullanılmalı,
- Belirtiler ve nefes ölçümleri mümkünse kayıt edilmeli,
- Belirtilerde değişiklik görüldüğünde evde ne yapılması gerektiği öğrenilmeli ve gereğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı,
- Geç kalmadan doktora başvurulmalıdır.

 

 

444 0 384 | aktip.com.tr