Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Dünya Hipertansiyon Günü | 17 Mayıs

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Dünya Hipertansiyon Günü | 17 Mayıs

Dünya Hipertansiyon Günü | 17 Mayıs

Dünya Hipertansiyon Günü | Aktıp

 

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü

Dünya Hipertansiyon Günü Etkinlikleri | 17 Mayıs 2024

Aktıp Hastanesi olarak Sosyal Proje kapsamında 17 Mayıs 2024 Dünya Hipertansiyon Günü etkinlikleri düzenlenerek ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi sağlandı.

Sosyal Sorumluluk kapsamında; Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Dünya Hipertansiyon Günü için “Hayatının Değerini bil, Tansiyonunu Ölçtür, Sağlıklı ve Uzun Yaşa” teması ile hastanemizde afişler asıldı, Stand kurularak Hipertansiyon ile ilgili ziyaretçilere bilgilendirmeler yapıldı. Personellerimize emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

 

“Hayatının değerini bil, tansiyonunu ölçtür, sağlıklı ve uzun yaşa.”

 

 

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon; yüksek kan basıncı ile karakterize olan, tedavi edilmediği taktirde ciddi sağlık sorunlarına yol açan müzmin (kronik) bir hastalıktır.

Hipertansiyon Tanısı

Hipertansiyon tanısı, yapılan seri ölçümler neticesinde sistolik kan basıncının 140 mmHg’nın ve/veya diyastolik kan basıncının 90 mmHg’nin üzerinde olması halinde konur, tek bir ölçüm ile elde edilen yüksek değer tanı için yeterli değildir.

Dünyada Hipertansiyon

Kan basıncı yüksekliği inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hasarı gibi ölümcül durumlara yol açması nedeniyle, dünya genelindeki hastalık ve ölümlerin en önde gelen risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmalara göre dünya genelinde 1,3 milyar kişi hipertansiyon ile yaşamını sürdürmekte olup her yıl, 30-70 yaş arasındaki yaklaşık 11 milyon kişi hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde, 2023 yılında yapılan bir çalışmada 15 yaş üzerindeki nüfustaki hipertansiyon sıklığının %18,3 olduğu ve sıklığın yaşla birlikte arttığı belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre de ülkemizde gerçekleşen ölümlerin %3,5’inden hipertansiyon sorumludur.

Vakaların %95’inde hipertansiyona yol açan asıl neden tam olarak belirlenememiş olmakla birlikte altta yatan en sık nedenler arasında yüksek tuz ve yağ tüketimi, meyve ve sebzeden fakir diyet, aşırı kilo ya da obezite, yetersiz fiziksel aktivite, zararlı alkol kullanımı, tütün ve tütün ürünleri tüketimi ile stresin yer aldığı gösterilmiş; olumlu yaşam tarzı değişikliklerini içeren birincil koruma yönteminin  hipertansiyondan kaynaklanan ilave hastalık ve ölümleri önlemede etkili olduğu ortaya konulmuştur. Hipertansiyonun erken teşhisi, etkili tedavisi ve düzenli aralıklarla izlenmesi, hastalıkla mücadelenin diğer basamaklarıdır.

Hipertansiyon Farkındalığı

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına ve ölümcül sonuçlarına rağmen toplumumuzun hipertansiyon farkındalığı, ne yazık ki istenilen düzeyde değildir. Yapılan güncel çalışmalar; erişilebilir ve kapsamlı sağlık hizmet sunumunun gerçekleştirildiği ülkemizde, nüfusumuzun %16,7’sinin şu ana kadar kan basıncını hiç ölçtürmediğini; daha önce hipertansiyon tanısı almış olanların %21,8’inin ise hipertansiyon tedavisi almadığını ortaya koymuştur. Çarpıcı tespitlerden biri de tedavi alan beş hastadan birinin ilaçlarını düzenli almadığıdır..

 

“Tansiyonunuzu sık aralıklarla kontrol ettiriniz.”

 

Hazırlanan kontrol programlarının etkili olabilmesi, hipertansiyondan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin önlenebilmesi için vatandaşlarımızı; kayıtlı oldukları aile hekimlerini düzenli olarak ziyaret etmeye, periyodik olarak tarama ve izlemlerini yaptırmaya, hastalıklarını klinik yönergelere uygun olarak tedavi ettirmeye, aile hekimlerinin gerekli gördüğü durumlarda da hastanelere başvurarak ileri tetkik ve tedavilerini yaptırmaya davet ediyoruz.

 

“Sağlığınıza sahip çıkın, sağlığınızı koruyun.”

 

Hipertansiyon Risklerini Azaltın

Hipertansiyondan ya da hipertansiyon nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan korunmak için;

  • Sağlıklı beslenin!
  • Yeterli miktarda su için!
  • Tuz tüketimini azaltın!
  • Tütün, tütün ürünleri ve alkolden uzak durun!
  • Hareket edin!
  • Aile hekiminize başvurun, düzenli ve periyodik olarak risk değerlendirmenizi yaptırın!
  • Tansiyonunuzu düzenli olarak ölçtürün!
  • İlaçlarınızı düzenli olarak ve önerilen şekilde kullanın.

 

Bu vesileyle, hayatınızın değerini bildiğiniz uzun ve sağlıklı bir yaşam dileriz.

#HayatınınDeğeriniBil  #TansiyonunuÖlçtür  #SağlıklıVeUzunYaşa