Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Bartın Psikiyatri

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

Bartın Psikiyatri

Bartın Psikiyatri

Bartın Psikiyatri çeşitli ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkları, bu rahatsızlıkların ilaç ve psikoterapi gibi yöntemlerle tedavisini konu edinen bir tıp branşı olarak karşımıza çıkıyor. ‘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’ olarak da bilinen psikiyatri; beynin işleyişinde ortaya çıkan problemlerin bedensel sağlığa etkilerini, söz konusu durumlara bağlı gelişen rahatsızlıklarını kapsıyor. Uygulanan tedaviler semptomları hafifletmeyi, tamamıyla ortadan kaldırmayı ve kronik durumlarda, kişiye problemleriyle yaşamayı öğretebilmeyi günlük işlevselliğini ve hayat kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Psikiyatrinin ilgi alanına dâhil olan yaygın psikiyatrik bozukluklar arasında ise; depresif bozukluk OKB (Obsesif-Kompulsif Bozukluk – Takıntı hastalığı), bipolar bozukluk, bağımlılıklar, anksiyete, şizofreni, sosyal fobi gibi durumlar ön plana çıkıyor. Bunlar psikolojinin de uzmanlık alanlarından bazıları olmasına karşın, psikiyatristlerin uyguladığı tedaviler çeşitli ilaçların kullanımını da içerebildiği için daha geniş muhtevalı bir nitelik taşıyor. Bilişsel davranışçı terapi gibi uygulamaları ilaç tedavisi ve benzeri medikal yöntemlerle bir araya getirebilen psikiyatristler, bütüncül bir yaklaşım ve çok yönlü bakış açısıyla hastalarının ruhuna dokunuyor, problemlerini kabullenip onlarla daha iyi başa çıkma yetisi kazandırıyor ve böylece kişilerin yaşam kalitesini yükseltiyor. Duygu durum bozuklukları, uyum sorunları, psikotik bozukluklar, kaygı problemleri psikiyatristlerin uzmanlık alanlarından bazılarını oluşturuyor. Ayrıca; cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi bu branşın ilgi alanları arasında kendine yer buluyor. Güçlü, tutarlı ve dengeli toplumların fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde olan bireylerden meydana geleceğini iyi bilen Özel Aktıp Hastanesi; psikiyatri birimindeki faaliyetlerini de hasta odaklı ve nitelikli hizmet anlayışı, psikiyatri uzmanı ile yürütüyor. Bartın Psikiyatri

Bartın Psikiyatri

Psikiyatri, zihinsel ve duygusal sağlık sorunlarını inceleyen, teşhis eden, tedavi eden ve önleyen tıbbi bir dal olarak tanımlanır. Psikiyatristler, zihinsel hastalıkları, duygusal sorunları ve davranışsal bozuklukları anlamak ve tedavi etmek için uzmanlaşmış doktorlardır. 

Psikiyatri Nedir?

Duygusal, davranışsal, zihinsel bozuklukların, akıl hastalıklarının ve çeşitli nörolojik-sinirsel sorunların engellenmesi, tanısı ve tıbbî tedavisine odaklanan branş, ‘psikiyatri’ olarak isimlendirilir. Psikiyatristler, ruh sağlığı alanında uzmanlaşan tıp doktorlarıdır.
Çeşitli tıbbî prosedürleri gerçekleştirme ve ilaç yazma yetkisine sahip olan psikiyatristler, ayrıca psikologların sağladığı tıbbî olmayan destekler ve danışmanlık hizmetleri gibi konularda da zengin bilgi, tecrübe sahibidir.

Psikiyatri İlgi Alanları Nelerdir? – Yaygın Psikiyatrik Hastalıklar:

Geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteren psikiyatri hastalıklarından bazıları şunlardır:
1. Deliryum,
2. Asperger Sendromu,
3. Geriatrik bozukluklar,
4. Psikoz,
5. Sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı,
6. Cinsel isteksizlik, orgazm olamama, vajinismus, sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel fobi ve takıntılar,
7. Depresyon,
8. Panik bozukluk,
9. Hiperaktivite,
10. Kronik yorgunluk,
11. Mitomani,
12. Sosyal fobi,
13. Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB),
14. Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
15. Tükenmişlik sendromu,
16. Savant Sendromu,
17. Psikolojik gebelik / yalancı gebelik,
18. Anksiyete,
19. Agorafobi,
20. Tourette Sendromu,
21. Şizofreni,
22. Bipolar bozukluk,
23. Uyku bozuklukları,
24. Klostrofobi,
25. Kişilik bozuklukları.

Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikiyatrik Sorunlar Nelerdir?

Onlardan bir kısmını ise şöyle sıralamamız mümkündür:

1. Akran zorbalığına maruz kalma,
2. Tik bozukluğu,
3. Altını ıslatma,
4. Çocukluk depresyonu,
5. Yeme bozuklukları,
6. Disleksi,
7. Öğrenme güçlüğü,
8. Okul olgunluğu,
9. Down sendromu,
10. Otizm,
11. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
12. Karşı gelme bozukluğu vb.

Psikiyatri Tedavileri Nelerdir? Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastaların ve bazen onlarla beraber yakınlarının da hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlayan psikiyatrik tedaviler; yaşanan rahatsızlığın türü, evresi, kaynağı, derecesi, yol açtığı semptomların niteliği ve derecesi, kişinin genel sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi faktörlere göre planlanır.

Bu noktada psikiyatrik sorunların neden olduğu fizyolojik etkiler göz ardı edilmez ve tüm bunlar ışığında, kapsayıcı bir tedavi programı oluşturulur.

İlaç tedavileri arasında; antidepresanlardan antipsikotik ilaçlara kadar pek çok farmakolojik ürün grubuna rastlanırken, psikoterapi yöntemleri de geniş bir alanı içine alır. Örneğin; çift terapisi, bireysel terapiler ve grup terapisi bunlardan birkaçıdır.

Öte yandan; nefes egzersizleri, hipnoterapi de psikiyatri alanında uygulanan terapi seçeneklerindendir. Söz konusu terapiler yalnız başına gerçekleştirilebileceği gibi, ilaç tedavisiyle birlikte de yapılabilir.

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Psikiyatristler, ruh sağlığı problemlerinin tedavisini hem terapi yöntemleriyle hem de ilaç gibi tıbbî yöntemlerle gerçekleştirir.
Duygusal, ruhsal ve zihinsel yetilerle ilgili bozuklukları bilimsel yöntemlerle tedavi eden psikiyatri uzmanları, davranışları biyopsikososyal çerçevede anormal ve normal olarak gruplandırır. Ayrıca psikologlarla kombine şekilde de çalışmaları mümkündür.

Psikologların uyguladığı tedaviler ise; konuşma terapisi, aile terapisi ve çocuklar için oyun terapisi gibi çeşitli terapi uygulamalarına dayanır. 4 yıllık Psikoloji bölümünden mezun olanlar, yüksek lisans yaparak psikolog unvanına kavuşur ve hastalara, ruhsal sorunları için psikoterapi uygulama yetkisi kazanır.

Ancak psikologların reçete yazmıyor oluşu, gerçekleştirdikleri tedavilerin etkisiz olduğu anlamına gelmez. Hem psikologlar hem de psikiyatristler; kanıta dayalı ve modern yöntemler, danışan/hasta odaklı güncel yaklaşımlar doğrultusunda hizmet sunar.
Bilimsel ve tıbbî temeller üzerinde gerçekçi ve etkili çözümler üreten psikolog ve psikiyatristler; önce sorunu doğru tanımlamayı, ardından buna yönelik uygun adımları belli bir plan dâhilinde atmayı hedefler. Bunu yaparken spekülatif yöntemlerden kaçınır; sağlığın gerek ruhsal, gerekse fiziksel boyutları ile ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle hareket eder.

Siz de çocuk ve yetişkin psikiyatrisi alanında profesyonel destek için Özel Aktıp Hastanesi’ne başvurabilir; her aşaması titizlikle kurgulanıp yönetilecek bir tedavi süreci sayesinde daha huzurlu, mutlu, yüksek standartlı bir hayata adım atabilirsiniz.

Bartın Psikiyatri

Yayın tarihi: 05.Ağustos.2023

"Bu içeriğin geliştirilmesinde Aktıp Hastanesi uzman hekimleri katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz."

Online Randevu Oluştur