Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Laboratuvar

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

DOKTORLARIMIZ

Asst. Prof. M.D. Ahmet VURAL Mikrobiyoloji
Laboratuvar

Asst. Prof. M.D. Ahmet VURAL

Online Randevu Oluştur

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet VURAL, Aktıp Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanıdır.

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Yeri, Tarihi • Uşak, Eşme. 1972
Medeni Hali • Evli

Yabancı Diller • İngilizce (IELTS 55)

 


DENEYİMLER

 

2023 - Halen • Uzman Doktor • Aktıp Hastanesi

2019 - 2023 • Mesul Müdür • İzmir Biolab Laboratuvarlar Grubu Bayraklı Şubesi

2017 - 2019 • Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi

20011-2016 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) • Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı • Yardımcı Doçent

2012-2015 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) • Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

2011 • Burdur Devlet Hastanesi • Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

2009-2011 • Tokat Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi • Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

2005-2009 • İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi • Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji Asistanlığı

1997-2005 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi • Kan Merkezi ve Biyokimya laboratuvarı • Uzman Biyolog

 


EĞİTİM

 

2009 • Uzmanlık • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
2008 • Yüksek Lisans • Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

1994 • Lisans • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü

 


TEZLER

 

2009 • Staphylococcus aureus’da Metisilin Direncinin Saptanmasında Disk Diffüzyon, Oksasilin Agar Tarama, Mikrodilüsyon PBP2a Lateks Aglütünasyon Testlerinin Karşılaştırılması

2008 • İnvitro Koşullarda Lipit Peroksidasyonunun Oluşturulması ve Lincosin Antibiyotiğinin Anti-oksidan Etkisinin Araştırılması

 

 

MAKALELER

 

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

2014 • Gunes F, Asik M, Temiz A, Vural A, Sen H, Binnetoglu E, Bozkurt N,Tekeli Z, Erbag G, Ukinc K, Akbal E. Serum H-FABP levels in patients with hypothyroidism. Wiener klinische Wochenschrift 2014; DOI 10.1007/s00508-014-0612-7

2014 • Gencer M,Gazi E, Hacıvelioğlu S, Binnetoğlu E, Barutçu A, Türkön H, Temiz A, Altun B, Vural A, Cevizci S, Kumcular T, Coşar E. The relationship between subclinical cardiovascular disease and lipocalin-2 levels in women with PCOS. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014;181:99-103. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.07.032.

2013 • Tufan HA, Vural A, Gencer B, Kara S, Arikan S,Yuksel E. Bacterial Contamination of Needles Used for Intravitreal Injections: Comparison between 27-gauge and 30-gauge Needles. Ocul Immunol Inflamm. 2013;21(5):366-370 doi:10.3109/09273948.2013.801988

 

SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

 

2014 • Hancı V, Vural A, Hancı S, Kiraz H A, Ömür D, Ünver A. In Vitro Evaluation of Antimicrobial Features of Sugammadex. Rev Bras Anestiol 2014;64(2):105-108.

2014 • Salman IS, Vural A, Unver A, Saçar S. Cutaneous leishmaniasis cases in Nizip, Turkey after the Syrian civil war. Mikrobiyol Bul 2014;48(1):106-13.

2014 • BINNETOĞLU E, ERBAĞ G, GENCER M, TURKÖN H, AŞIK M, GÜNEŞ F, ŞEN H, VURAL A, UKINÇ K. Plasma levels of nesfatın-1 ın patıents wıth polycystıc ovary sydrome. Acta Medica Mediterranea 2014;30: 201

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

 

2014 • Tekin M, Topaloğlu N, Yıldırım Ş, Binnetoğlu K, Kaymaz N, Aylanç H, Battal F, Vural A, Başer E. Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Sıklığı. International Journal of Clinical Research 2014;2(1):18-20

2014 • Gencer M, Cevizci S, Saçar S, Vural A, Cakır Güngör AN, Uysal A, Hacıvelioğlu SÖ, Celik M, Duru E, Coşar E. [Evaluation of anti-Toxoplasma gondii antibody distribution and risk factors among pregnant women admitted to obstetrics polyclinic of Canakkale Onsekiz Mart University Hospital]. Turkiye Parazitol Derg. 2014 Jun;38(2):76-80

2014 • Kara S, Vural A, Unver A, Gencer B, Tufan H A, Arikan S, Ersan İ. Fibrin sealant as a carrier for sustained delivery of antibiotics. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2014; 5 (2): 194-199 doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0388.

2013 • Vural A, Akçalı A, Ünver A, Otkun T M. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na Gelen Dışkı Kültürlerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Clinical Research 2013;1(1):14-16.

 

 

BİLDİRİLER

 

Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayınlanan bildiri ya da poster veya gösteri

 

2013 • H.A Tufan, A. Vural, B. Gencer, S. Kara, S. Arıkan, E. Yuksel, The 48th Congress of the European Society for Surgical Research konferansı dahilinde "European Surgical Research Clinical and Experimental Surgery" kitapçığındaki "Bacterial Contamination of Needles Used for Intravitreal Injections: Comparison between 27-gauge and 30-gauge Needles", PP140 p.150, Istanbul Turkey, May 29-June1, 2013.

2013 • Vural A, Ünver A, Akçalı A, Tatman Otkun M, Şener A, Saçar S. “Isolation rate and antituberculosis drug susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis complex from Çanakkale, Turkey”, Abstract Book, The 5th Eurasia congress of infectious diseases,Tirana, p303,2013.

2013 • Gunes F, Asik M, Temiz A, Vural A, Sen H, Binnetoglu E, Bozkurt N,Tekeli Z, Erbag G, Ukinc K, Akbal E. Serum H-FABP levels in patients with hypothyroidism. Internal Medicine, ID:806, 2013

2013 • Salman IS, Vural A, Unver A, Saçar S. Cutaneous leishmaniasis cases in Nizip, Turkey after the Syrian çivil war. 8ht Balkan Congress of Microbiology. MM54, Veliko Tarnovo.2013

 

Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan özet metin olarak yayımlanan bildiri ya da poster veya gösteri

 

2014 • KARA S, VURAL A, ÜNVER A, GENCER B, TUFAN H A, ARIKAN S. Sık kullanılan oküler antibiyotiklerin fibrin yapıştırıcı ile yavaş salınımı. Türk Oftolmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi kitapçığı .PS-0490,2014

2014 • Şener A, Zanapalıoğlu Ö, Vural A, Aksu A, Akçalı A, Barut T, Çakmak Ö, Dumlu R. Çanakkale kapalı ceza infaz kurumunda HBsAg ve anti-HCV taraması. XII. Ulusal Viral hepatit Kongresi, Antalya, PS02-05,2014.

2014 • Tekin S Z, Vural A, Kiraz A, Ünver A.

 

2014 • Vural A, Tekin S Z, Kiraz A, Açıkkol N, Ünver A. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kan kültürlerinden elde edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç özellikleri. 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, PP-83, İstanbul, 2014

2014 • Tekin S Z,Vural A, Kiraz A, Sargın M, Ünver A. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen örneklerde indirekt hemaglütinasyon yöntemi ile kistik Ekinokokkozis seropozitiflik oranlarının değerlendirilmesi. 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, PP-84, İstanbul, 2014

2014 • Tekin S Z,Vural A, Kiraz A,Ünver A. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen idrar örneklerinden izole edilen gram negatif bakterilerin antimikrobiyal direnç özellikleri. 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, PP-81, İstanbul, 2014

2014 • Kiraz A,Tekin S Z,Vural A, Karadeli Ü ,Ünver A. Çocuklarda Dışkıda Adenovirüs ve Rotavirüslerin Araştırılması. 11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. PP-82, İstanbul, 2014

2013 • Gökmen F, Güneş F, Akbal Ayla, Türkön H, Binnetoğlu E, Vural A, Şen H, Kömürcü E, Aşık M. Ankilozan spondilit hastalarında serum fetuin A düzeyi ve klinik parametrelerle ilişkisi. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, P-062,2013

2013 • Şener A, Saçar S, Dumlu R, Zanapalıoglu Ö, Barut T, Vural A, Akçalı A, Otkun M T. Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi enfeksiyon hastalıkları kliniğinde bir yılda takip edilen diyabetik ayak enfeksiyonlarının özellikleri. XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hasdtalıkları Kongresi.P15-09, Antalya 2013

2013 • Şener A, Saçar S, Vural A, Ömür D, Kiraz H A, Manav N, Zanapalıoğlu Ö, Barut T. Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakımlarında 2011-2012 arasında cihaz kullanımı ile ilgili enfeksiyon hızları. XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hasdtalıkları Kongresi.PU06-05, Antalya 2013

 

EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

 

VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLER

 

2013 • MİK5001 Temel Mikrobiyoloji

2013 • MİK5006 Temel Parazitoloji

2013 • MİK5008 Temel Mikoloji

 

TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK ÖĞRENCİSİ DERSLERİ

 

2012 • MİK402 Tanısal Mikrobiyoloji-4

2012 • MİK 404 Temel ve Güncel Mesleki Kavramlar ve Beceriler -3

2012 • MİK 410 Seçmeli

2012 • MİK 302 Tanısal Mikrobiyoloji-3

2012 • MİK 303 Tıbbi Bakteriyoloji –3

2012 • MİK 304 Temel ve Güncel Mesleki Kavramlar ve Beceriler -3

2012 • MİK 309 Tıbbi viroloji

 

 

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

 

2012 • Temel Mikrobiyoloji - Tıp Fakültesi 1. sınıf

2012 • Klinik Mikrobiyoloji - Tıp Fakültesi 2. sınıf

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ YÖNETİMİ

 

2012 • Enterokok İzolatlarında VanA, VanB ve VanC Genlerinin Belirlenmesi

 

 

ÖDÜLLER

 

2016 • Ulusal KLİMİK Kongresi (Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) • Poster Bildirisi • Birincilik ödülü

 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ VE RAPORLAR

 

2013 • Kendi üniversitesi tarafından (tez projeleri dışında) desteklenen, tamamlanmış proje yürütücülüğü

Proje Adı: TSA-2013-66

Destekleyen Kuruluş: ÇÖMÜ BAP

 

 

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER

 

2012 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ya da komitelerinde alınan görevler • Yerelden Cambridge ve NASA’ya: “Dezavantajlı Öğrencilerde Çanakkale Değerleri ve Girişimcilik Bilinci Geliştirme projesi, İlköğretim Okullarına Danışmanlık Uygulaması

 

 

"ISI WEB OF SCİENCE" ATIFLAR

 

"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayısı: 3

 

 

KOMİSYON ÜYELİKLERİ

 

2012 - Halen • Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

2012 - Halen • Tıp Fak. dönem 2 kurul 2 başkanlığı

 

 

MESLEKİ KURULUŞLAR

 

2011 - Halen  • KLİMUD

2009 - Halen  • KLİMİK

 

 

@aktiphospital
@aktiphaber