Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girip, Arama Butonuna Tıklayınız...

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kişiye Özel İlgi AKTIP ta

DOKTORLARIMIZ

Assoc. Prof. M.D. Yüksel KURBAN Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Assoc. Prof. M.D. Yüksel KURBAN

Online Randevu Oluştur

 

Doçent Doktor Yüksel KURBAN, Aktıp Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıdır.

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Yeri, Tarihi • Erzurum, 09.08.1970

Yabancı Diller • İngilizce

Medeni Hali • Evli, 2 çocuk babası

 

 

DENEYİMLER

 

• 2022-Halen • Özel Aktıp Hastanesi
• 2019-04.2022 • Doçent Doktor • Yüksek İhtisas Üniversitesi
• 2019-2021 • Doktor Öğretim Üyesi • Ankara Medical Park Hastanesi
• 2018-2019 • Uzman Doktor • Ankara Özel Medisis Hastanesi 
• 2011-2018 • Uzman Doktor-İdari sorumlu • Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi
• 2001-2011 • Uzman Doktor-Başhekim • Karabük Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
• 1996-2001 • Asistan • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Pratisyen Doktor • Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 

EĞİTİM

 

1997-2001 • Uzmanlık • T.C. Sağlık Bakanlığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1988-1994 • Lisans • T.C. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

UZMANLIK ALANLARI

 

• Jinekolojik Onkolojik Cerrahi

• Üro-Jinekolojik Cerrahi

• Yüksek Riskli Gebelik Takibi  

 

 

KATILDIĞI KURSLAR

 

• Jinekolojide Temel Kavramlar Kursu” Sağlık Bilimleri Üniversitesi ZTB Kadın Sağlığı SUAM / 07 Nisan 2018

• “Master Class: Electronic Fetal Monıtorıng” 25th Europan Congress of Obstetrics and Gynaeccology in conjunction with 15 th congress of Turkish Society of obstetrics and Gynaecology / May 19 th,2017 Antalya

• “Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Kadavra Diseksiyon Kursu” Acıbadem Unıversty/ 27-28 Mart 2017

• “Doğum Pozisyonları ve Doğumu Kolylaştırıcı Yöntemler Kursu” Koru Hastaneleri& Ebeler Derneği / 02-04 Aralık 2011

• “Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Jinekolojik Endoskopi Workshop”Jinekolojik Endoskopi Derneği/ 2 Kasım 2013

• “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Kursu” T.C. Sağlık Bakanlığı AÇS ve AP Genel Müdürlüğü/ Kasım 2011

• “Kolposkopi, Dijital Kamera ve Yazılım Programı” T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı& Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneğ/ 27-29 Nisan2011

• “HPV DNA Testing in Primary Screening and HPV Vaccination” Federation of Turkıish Pathology Societies & Turkıish Society for Colposcopy and Cervical Pathology/ Nowember 25-28 2010, İzmir

• “ZTB-Etlik Ürojinekoloji/Pelvik Onarım Cerrahisi Günleri” 8-9 Şubat 2008

“Adevenced Ultrasound Course İn Obstetrıcs and Gynecology” IAN DONALD Inter- Unıversıy School of Medical Ultrasound/ 14-15 December 2007

• “Obstetrik Ultrasonnografi Kursu” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı / 17-21 Ocak 2001

• “Hormonal Kontrasepsiyonda Güncel Yaklaşımlar” Bayer Schering Parma / 31 Ekim-2 Kasım 2008 Antalya

• “Ürodinamik Stress İnkontinans Tanı ve Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu” XXIV. Zeynap Kamil Jineko-Patoloji Kongresi / 14-16 Haziran 2006

•Jinekolojik Onkoloji Hizmet içi Eğitim (1-31 Eylül 2016/ Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

• Obstetrik Ultrasonografi Kursu

• Kolposkopi Kursu

 

 

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRELER

 

• 16. Ulusal Türkiye Jinekoloji ve Obstetric Kongresi (9-13 Mayıs 2018 Antalya)

• 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 24-28 Nisan 2019, Antalya

• 25th Europan Congress of Obstetrics and Gynaeccology in conjunction with 15 th congress of • Turkish Society of obstetrics and Gynaecology / May 19 th,2017- Antalya

• 5. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi /YİSAV/ 19-22 Mart 2017 -Ankara

• 13. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi/ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı –Bursa Kent Konseyi/02-05 Mart 2017

• Uluslararası Katılımlı Gebelik, Doğum ve Loğusalık Kongresi/ Koru Hastaneleri / 02-04 Aralık 2016-Ankara

• 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi /Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği/ 11-15 Mayıs 2015-Antalya

• 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi /19-23 Kasım 2014-Antalya

• 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi /Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği/ 15-19 Mayıs 2014

• 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi /Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği/15-19 Mayıs 2013-Antalya

• Palandöken Kadın Doğum Kongresi/Atatürk Üniversitesi/ 01-04 Mart 2012- Erzurum

• 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi /7-11 Kasım 2012- Antalya

• 2. Ulusal HPV ve Kanser Sempozyumu / Sağlık Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, KLİMUD, Servikal Patolojileri ve Kolposkopi Derneği/ 30 Nisan 2012- Ankara

•9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği /17-22 Mayıs 2011-Antalya

• Perinatal Döneme Yaklaşım Sorunlar ve Çözüm Özerileri Konresi/T.C. Sağlık Bakanlığı AÇS ve AP Genel Müdürlüğü/Perinatoloji ve Endokrinoloji Derneği/ Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı/ 11-13 Şubat 2011- Ankara

• Turkısh Regıonal HPV Meeting 2010” Federation of Turkıish Pathology Societies & Turkıish Society for Colposcopy and Cervical Pathology/ Nowember 25-28 2010- İzmir

• Video workshop in Gynecologic Oncology”for the memory of Daniel Dargent Sempozyumu/  Jinekolojik Onkoloji Derneği, European Society of Gynaecological Oncology / 12-14 Şubat 2009-Ankara

• T.C. Sağlık Bakanlığı AEAH 1. Ürojinekoloji Günleri Kongresi/ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 5-6 Şubat 2009- Ankara

• 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği/14-19 Mayıs 2009/ KKTC-Girne

• 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği/14-18 Mayıs 2008-Antalya

• 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği/16-21 Mayıs 2006 -Antalya

• VI. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi / Türk-Alman Jinekoloji Derneği/ 18-22 Mayıs 2005-Antalya

• 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi/Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı/ 13-16 Ocak 2005-Bursa

 

 

KATILDIĞI DİĞER EĞİTİMLER, KONGRELER

 

• “Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Eğitimi” T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik Daire Başkanlığı, Verimlilik Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı / 02-04 Nisan2018-Antalya

• “Birlik Gözlemci Eğitimi” T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 9-13 Haziran2014

• “Birlik Gözlemci Eğitimi” T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İzleme, Ölçme, Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı / 04-08 Mayıs2015

• “3. e-Sağlık Kongresi” Sağlık Bakanlığı- Türkiye Bilişim Derneği/5-9 Kasım 2008

• “2.Ulusal sağlık Kurultayı, Sağlık 2008 Kongresi” Sağlık Bakanlığı, SAYED/09-13 NİSAN 2008

• 2. Uluslararası Katılımlı Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi/20-23 Şubat 2008

• “Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitim Programı” ARTRİL Danışmanlık/21 Mart 2008

• “Hasta Hakları ve Uygulamaları Sempozyumu” Karabük İl Sağlık Müdürlüğü/16 Nisan 2008

• “Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitimi” / Sağlık Bakanlığı İzleme Değerlendirme Birimi/ 10-17 Ekim 2005- Ankara

•   AB Sürecinde Kalibrasyonun Önemi ve Genel Metroloji ve Kalibrasyon Semineri Sertifika-Tse- Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi / 7 Haziran 2007

•  DETA Management Consultanscy ISO 9001: 2000 Quality Management Systems training course” DETA Yönetim Danışmanlığı Certificate of Traınıng 16 January 2007

•  DETA Management Consultanscy Quality Assuranse Internal Auditor Training Course and Examination DETA Yönetim Danışmanlığı Certificate of Traınıng 2 Marc 2007

 

 

VERDİĞİ EĞİTİMLER, DÜZENLEDİĞİ SEMPOZYUMLAR

 

• “Doğuma Hazırlık Kursu Eğitici Eğitimi” Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebeler Derneği & Karabük Doğum ve Çocuk Hastanesi iş birliği ile /16-19 Nisan 2010- Safranbolu

• TUS DATA Tıpta Uzmanlık Kursu / Kadın Doğum Dersleri

• 6. Asistan Kursu/TJOD Ankara Şubesi & Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi /17 Mart 2018 Konuşmacı

• TUS DATA Kadın Doğum sınava hazırlık eğitimleri 2001/2003. Eğitimci

• 5.İlk 1000 gün gebelikte beslenme kongresi 2016: PUFA (Poliansatüre yağ asitleri): Konuşmacı

•  Postpartum kanamalara yaklaşım sempozyumu düzenleme kurulu

 

 

HAZIRLADIĞI KİTAPLARI

 

• TUS İçin Kadın Hastalıkları ve Doğum 1. Kitap (Sınavlara uygun 434 soru)

• TUS İçin Kadın Hastalıkları ve Doğum 2. Kitap (Sınavlara uygun 400 soru ilaveli)

• TUS İçin Kadın Hastalıkları ve Doğum 3. Kitap 

•  Obstetrik-Jinekoloji: Pratik yaklaşımlar, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Yan dal sınavlarına Hazırlık 2019

 

 

TEŞEKKÜR TAKDİR BELGELERİ

 

• Normal Doğuma Destek Projesi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 06.02.2008

• Takdirname, Karabük Valiliği, 18.07.2008

• Başarı Belgesi, Karabük Valiliği, 01.07.2011

 

 

KLİNİK ARAŞTIRMALAR

 

• Gebelikte HPV prevalansı ve vajinal doğumda fetal geçiş sıklığı (Orijinal makale) Kadın Doğum Dergisi/

• Dismenorede rofekoksib ve Naproksen Na’un etkinliğinin karşılaştırılması (Orijinal makale) (American Journel Of Obstetrics and Gynecology )

• Fetal ektopik disorganize beyin dokusu (olgu sunumu) The Journel Of Fetal- Maternal Fetal Neonatal medicine

• Postmenapozal kadınlarda östrojen replasman tedavisinin osteoartrit gelişimi üzerine etkisi (orijinal makale) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

• Obstetrik Vakalarda Hipogastrik arter ligasyonu. Tek Merkez deneyimi. Obstetric -Jinekoloji ve Neonatoloji Dergisi

• Over kanserini taklid eden Pelviperitoneal tüberküloz (olgu sunumu) İzmir Tepeceik Eğitim ve Araştırma Hastansei Dergisi

• Demonstratif Bir Sezeryan Komplikasyonu ve Yönetimi: Aspirasyon Pnomonisi (Case report) İzmir Tepeceik Eğitim ve Araştırma Hastansei Dergisi

• Cyctic LympHangioma Of The Lesser OmentumOmentum İn a pregnant Women : a Case Report And Review Of The Literatüre/ J Exp Ther Oncology

• Gestasyonel diabet, Tip 1-2 DM ve glukoz intoleransı olan gebelerde fetal kord kanı sialic asit seviyesinin ‘’ orijinal makele ‘’ Hacetepe Üniv  Gynecology - Obstetrics  and Reproductıve Medicine

• Postmenapozal hasta da Vulvar lipoma taklid eden Vulvar Leiyomyoma Case Report

• Relationship Between Hüman pappiloma Virus Status and Cervikal Cytolojical Abnormalities in Low Risk Turkish Population Araştırma yazısı (Obstetrics and Gynecology İnternational Journel 2017)

• Menapoz Review: Endometrial histopathology results of women at geriatric age and the evaluation of endometrial cancer risk 2017

• Hiperemezis Gravidorumda yeme Tutum Davranışları ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Klinik çalışma (Ege klinikleri tıp dergisi) 2017

• ‘’Yenidoğan Bebeklerin göbek kordon kanında kurşun ve civa düzeyleri’’Araştırma makalesi (ZTB Jinekoloji- Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2018)

• ‘’Abortus imminens tanılı olgularda antikardiolipin antikor pozitifliği ile gebelik sonuçları arasındaki ilişki’’ araştırma makalesi. (Bakırköy tıp dergisi. BTD-2018-03-029 nolu)

Vajinal doğum ve elektif sezaryenla doğumu gerçekleştirilen yenidoğan bebeklerin iyilik hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit oranı parametreleri ile karşılaştırılması (Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019)

Preterm eylem tanısı alan hastalarda nötrofil lenfosit oranının belirleyici rölünün araştırılması/Paediatric Respiratory Reviews

İlk trimester gegelerinde fetal pole yolc sac arasındaki mesafe ve yolc sac büyüklüğünün fetal cinsiyeti belirlemedeki rolü./Journel Of Ultrasound

Seröz Over kanserlerinde Evre, Grade ve Ca 125 düzeyi arasındaki ilişki/Journel Of Gynecology and Urology

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Klinik Karar Destek Sistemlerinin kullanımı/Dergipark

A new marker in Preterm Labor: RDV ansd MPV: Obstetrics and Gynecology İnternational Journel

 

 

SEMPOZYUM VE KONGRE SUNUMLARI

 

•Postpartum kanamalara yaklaşım Sempozyumu (Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi 2018 Düzenleme kurulu üyesi)

•Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik derneği Ankara şubesi Asistan kursu: Non epitelial Over kanserleri sözlü sunum 2018

•9Postmenapozal Asemptomatik Endometrial Kalınlık Artışında ve Tamoxifen Kullanan Kadınlarda Endometriumun Değerlendirilmesi Ankara Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sözlü sunum 2018

•Gebelikten ilk 1000 Gün Ulusal kongresinde Düşük Dansiteli PUFA Sözlü sunum 2017

•Prenatal Bisfenol A ve Fitalat Maruziyetinin Yeni doğan Üreme Sistemi Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin değerlendirilmesi (Tübitak Projesi)

• ‘’Over tümörlerinin intraoperatif tanısında imprint sitolojini yeri.’’Ulusal Patoloji kongresi 2016 poster

•Endometrial Hiperplazide Siklik Oral Progesteron Tedavisinin Etkinliği. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Mayıs 2017 Poster

•Tekrarlayan Ektopik Gebelikte Paternal Faktör Etkili Olabilir mi? 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Mayıs 2017 Poster

• Endometriosisin Bartholin Gland: A Case Report. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Mayıs 2017 Poster

• Imperforate Hymen with High Levels of Tumor Markers. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Mayıs 2017 Poster

• Pelvik Kitle Görünümlü Uterin Anomali. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Mayıs 2017 Poster

•Endometrial histopathology results of women at geriatric age and the evaluation of endometrial cancer risk.  15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016 Poster

• Endometriozis tedavisinde konjuge estrojen + Bazedoksifen Kullanımı (TJOD Ankara Sözlü Sunum)

• Gebelikte diabetik ve diabetik olmayan hastaların yenidoğanlarında kord kanı sialaik asid düzeylerinin değerlendirilmesi. (İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri Sözlü bildi)

Vajinal doğum ve elektif sezaryenla doğumu gerçekleştirilen yenidoğan bebeklerin iyilik hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit oranı parametreleri ile karşılaştırılması (Sözlü bildiri Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi)

Preterm eylem tanısı alan hastalarda nötrofil lenfosit oranının belirleyici rölünün araştırılması (Koru Uluslar arası Gebelik Doğum Lohusa kongresi Sözlü Bildiri)

İlk trimester gegelerinde fetal pole yolc sac arasındaki mesafe ve yolc sac büyüklüğünün fetal cinsiyeti belirlemedeki rolü ( Uluslar arası İlk 1000 gün Beslenme Kongresi 2019)

 

 

PROJELER

 

•  Prenatal Bisfenol A ve Fatal Maruziyetinin Yeni doğan Üreme Sistemi Tiroid Hormonları üzerine • Etkilerinin değerlendirilmesi (Tübitak Projesi)

• Doğal Yaşam Gereği Normal Doğum Projesi (Normal Doğumu Destek Projesi) 2008 Karabük Valiliği

• Güneşiniz Sönmesin Projesi (Servikal Ca Tarama Programı) 2008 Karabük

• T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İzleme, Ölçme, Değerlendirme Başkan Yardımcılığı Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı adına;

• Verimlilik Gözlemcisi/ Saha Koordinatörü

 

 

@aktiphospital
@aktiphaber